Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-501E Firewall Fortinet FortiGate 501E series FG-501E $ 20,000 Liên hệ

Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-501E 2x 10 GE SFP+ slots, 10x GE RJ45 ports (including 1x MGMT port, 1x HA port, 8x switch ports), 8x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240 GB onboard SSD storage

Giá tốt
2 FG-501E-BDL-950-12 FortiGate-501E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-501E-BDL-950-12 $ 33,000 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-501E-BDL-950-12 - FortiGate-501E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FG-501E-BDL Firewall FortiGate 501E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-501E-BDL $ 31,000 Liên hệ

Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-501E-BDL 2x 10 GE SFP+ slots, 1x MGMT port, 1x HA port, 8x switch ports, 8x GE SFP slots, 2x 240 GB onboard SSD storage, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
4 FG-501E-BDL-871-12 FortiGate-501E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-501E-BDL-871-12 $ 36,000 Liên hệ

Tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-501E-BDL-871-12 - FortiGate-501E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FG-501E-BDL-974-12 FortiGate-501E 24x7 Enterprise Protection 1 Year Lic FG-501E-BDL-974-12 $ 38,000 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-501E-BDL-974-12 - FortiGate-501E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.