Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-600D Firewall Fortinet FortiGate 600D series FG-600D $ 20,000 Liên hệ Phân phối FG-600D (FG 600D) Firewall Fortinet FortiGate 600D series, 2x 10 GE SFP+ slots, 10x GE RJ45 ports, 8x GE SFP slots, SPU NP6 and CP8, 120 GB SSD giá tốt Giá tốt
2 FG-600D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 600D series FG-600D-BDL $ 31,000 Liên hệ Phân phối FG-600D-BDL (FG 600D BDL) Firewall Fortinet FortiGate 600D, 2x 10GE SFP+, 10x GE RJ45, 8 SFP, SPU NP6 CP8, 120 GB SSD, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard giá tốt Giá tốt
3 FG-600D-BDL-950-12 - FortiGate-600D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-600D-BDL-950-12 $ 13,200 217,140,000 đ FG-600D-BDL-950-12 - FortiGate-600D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-600D-BDL-871-12 - FortiGate-600D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-600D-BDL-871-12 $ 14,400 236,880,000 đ FG-600D-BDL-871-12 - FortiGate-600D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
5 FG-600D-BDL-974-12 - FortiGate-600D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-600D-BDL-974-12 $ 15,200 250,040,000 đ FG-600D-BDL-974-12 - FortiGate-600D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.