Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-900D Firewall Fortinet FortiGate 900D series FG-900D $ 35,000 Liên hệ

Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-900D 2x 10 GE SFP+ slots, 16x GE SFP slots, 16x GE RJ45 ports, 2x GE RJ45 Management ports, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 1x 256 GB SSD onboard storage, dual AC power supplies

Giá tốt
2 FG-900D-BDL Firewall FortiGate 900D with 1 year 8x5 UTM Bundle FG-900D-BDL $ 54,250 Liên hệ Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-900D-BDL, 2x 10G SFP+, 16x GE SFP, 16x GE RJ45, 2x GE RJ45 mgr, 256GB SSD, with 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License Giá tốt
3 FG-900D-BDL-950-12 FortiGate-900D 24x7 UTM Protection 1 Year FG-900D-BDL-950-12 $ 57,750 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-900D-BDL-950-12 - FortiGate-900D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-900D-BDL-871-12 FortiGate-900D 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-900D-BDL-871-12 $ 63,000 Liên hệ Giấy phép bản quyền Firewall Fortinet Fortigate FG-900D-BDL-871-12 - FortiGate-900D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt
5 FG-900D-BDL-974-12 FortiGate-900D 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-900D-BDL-974-12 $ 66,500 Liên hệ Giấy phép bản quyền Firewall Fortinet Fortigate FG-900D-BDL-974-12 - FortiGate-900D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.