Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 JH633A Arista QSFP-40G-SRBD X140 40G QSFP+ LC BiDi 150m MM Transceiver JH633A $ 2,095 24,616,250 đ Module quang HPE JH633A Arista QSFP-40G-SRBD X140 40G QSFP+ LC BiDi 850nm 150m Multi Mode MMF Transceiver Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.