Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 JH637A Arista QSFP-40G-PLRL4 X140 40G QSFP+ LC PLRL4 SM Transceiver JH637A $ 3,145 36,953,750 đ Module quang HPE JH637A Arista QSFP-40G-PLRL4 X140 40G QSFP+ LC PLRL4 Single Mode SMF Transceiver Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.