Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Cisco PWR-C45-4200ACV Catalyst 4500 Series 4200 Watt Power Supply PWR-C45-4200ACV $ 2,995 31,672,125 đ Phân phối Cisco PWR-C45-4200ACV (PWR C45 4200ACV) Catalyst 4500 Series 4200 Watt Power Supply (with integrated PoE) -100 to 240 VAC - chính hãng giá tốt Giá tốt
2 PWR-C45-4200ACV/2 - Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE) PWR-C45-4200ACV/2 $ 2,995 31,672,125 đ PWR-C45-4200ACV/2 - Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE) Giá tốt
3 PWR-C45-4200ACV= - Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE) PWR-C45-4200ACV= $ 2,995 31,672,125 đ PWR-C45-4200ACV= - Catalyst 4500 4200W AC dual input Power Supply (Data + PoE) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.