Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 QDD-4X100G-FR-S Module quang Cisco 400G SMF Transceiver QDD-4X100G-FR-S Updating... Updating...

Module quang Cisco QDD-4X100G-FR-S 400G QSDP-DD Single Mode SMF MPO12 Transceiver

Giá tốt
2 QDD-4x100G-FR Juniper QSFP-DD 4x100GBASE-FR 2km Breakout Module QDD-4x100G-FR Updating... Updating...

Module quang Juniper QDD-4x100G-FR QSFP-DD 4x100GBASE-FR breakout 1310 nm PAM4 transceiver module, 2 km reach

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.