Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 SFP-8GFC-SW Dell SFP 8G SW Fibre Channel 150m SFP+ Transceivers SFP-8GFC-SW Updating... Updating... Module quang Dell SFP+ SFP-8GFC-SW 8G Fibre Channel Short-reach, up to 150 m over 2 parallel MMF SFP+ Transceiver Giá tốt
2 QFX-SFP-8GFC-SW - SFP 8-Gbps Fibre Channel SW Optics QFX-SFP-8GFC-SW $ 750 8,812,500 đ QFX-SFP-8GFC-SW - SFP 8-Gbps Fibre Channel SW Optics Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.