Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 TH5630-010 Cân bằng tải Load Balancer A10 Thunder 5630 ADC TH5630-010 $ 239,995 3,947,917,750 đ Thiết bị cân bằng tải chuyên dụng Load Balancer A10 TH5630-010 Thunder 5630 ADC, 3U, 2xCPU, 4x40GF, 24x10GF, 128GB RAM SSD, 4G CF, LOM, 4xFTA/FPGA, S+R ASIC, No H/W SSL Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.