Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AT-SP10LR20/I Allied Telesis 10GER 1310 nm long-haul, 20 km with SMF industrial temperature AT-SP10LR20/I Updating... Updating...

AT-SP10LR20/I - Module quang Allied Telesis AT-SP10LR20/I 10GER 1310 nm long-haul, 20 km with SMF industrial temperature Optics Transceiver

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản