LOGO Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 EX4300-48T-DC-AFI​ Switch Juniper EX4300 48 Port 1GBaseT + 550WDC PS EX4300-48T-DC-AFI​ $ 8,495 97,267,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-DC-AFI​​​​​ (EX4300 48T DC AFI​) 48 Port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (back-to-front airflow) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
2 EX4300-48T-DC Switch Juniper EX4300 48 Port 1GBaseT + 550WDC PS EX4300-48T-DC $ 8,495 97,267,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-DC​​​​ (EX4300 48T DC) 48 Port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
3 EX4300-48T-DC-TAA Switch Juniper TAA EX4300 48 Port GE + 550WDC PS EX4300-48T-DC-TAA $ 9,595 109,862,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-DC-TAA​​​​ (EX4300 48T DC TAA) Trade Agreement Act-compliant TAA 48 Port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
4 EX4300-48T-DCI-TAA​ Switch Juniper EX4300 48 Port 1GBaseT + 550WDC PS EX4300-48T-DCI-TAA $ 9,595 109,862,750 đ Phân phối thiết bị mạng Switch Juniper EX4300-48T-DCI-TAA​​​​​ (EX4300 48T DCI TAA​) Trade Agreement Act-compliant TAA EX4300 48 Port 10/100/1000BASE-T + 550 W DC PS (back-to-front airflow) (QSFP+ DAC for Virtual Chassis ordered separately) chính hãng giá tốt Giá tốt
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2019 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.