Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-100F-BDL Firewall FortiGate 100F with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-100F-BDL Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortinet FG-100F-BDL FortiGate 100F with 2 x 10GE SFP+ Slots, 18 x GE RJ45 and 8x 1GE SFP and 4x GE RJ45/SFP Shared Media Pairs with 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle

Giá tốt
2 FG-100F-BDL-974-12 FortiGate 100F 24x7 Enterprise Protection 1 Year Bundle FG-100F-BDL-974-12 Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortigate FG-100F-BDL-974-12 FortiGate 100F Hardware plus with 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Bundle.

Giá tốt
3 FG-100F-BDL-950-12 FortiGate 100F 24x7 UTM Protection 1 Year Bundle FG-100F-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-100F-BDL-950-12 - FortiGate 100F Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year license Bundle.

Giá tốt
4 FG-100F-BDL-871-12 FortiGate 100F 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-100F-BDL-871-12 Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortigate FG-100F-BDL-871-12 FortiGate 100F Hardware plus with 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Bundle

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản