Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-140E-POE-BDL Firewall FortiGate 140E-POE with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-140E-POE-BDL Updating... Updating...

Firewall FortiGate FG-140E-POE-BDL 42x GE RJ45 ports (2 WAN, 1 Mgmt, 1 HA, 24 RJ45 PoE/PoE+, 14 RJ45), 2 GE SFP DMZ, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
2 FG-140E-POE Firewall Fortinet FortiGate 140E-POE series FG-140E-POE Updating... Updating...

Firewall FortiGate FG-140E-POE 42x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x Mgmt port, 1x HA port, 24x RJ45 GE PoE/PoE+ ports, 14x switch ports), 2x GE SFP DMZ slots, Maximum managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32

Giá tốt
3 FG-140E-POE-BDL-950-12 FortiGate-140E-POE 24x7 UTM Protection 1 Year FG-140E-POE-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-140E-POE-BDL-950-12 - FortiGate-140E-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-140E-POE-BDL-871-12 FortiGate-140E-POE 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-140E-POE-BDL-871-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-140E-POE-BDL-871-12 FortiGate-140E-POE Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FG-140E-POE-BDL-974-12 FortiGate-140E-POE 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-140E-POE-BDL-974-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-140E-POE-BDL-974-12 FortiGate-140E-POE Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
6 FG-140E-BDL-950-12 FortiGate-140E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-140E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-140E-BDL-950-12 - FortiGate-140E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License.

Giá tốt
7 FG-140E Firewall Fortinet FortiGate 140E series FG-140E Updating... Updating...

Firewall FortiGate FG-140E 42x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x Mgmt port, 1x HA port, 38x switch ports), 2x GE SFP DMZ slots

Giá tốt
8 FG-140E-BDL Firewall FortiGate 140E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-140E-BDL Updating... Updating...

Firewall FortiGate FG-140E-BDL 42x GE RJ45 ports (2 WAN, 1 Mgmt, 1 HA, 38 switch ports), 2 GE SFP DMZ, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
9 FG-140E-BDL-871-12 FortiGate-140E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-140E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-140E-BDL-871-12 - FortiGate-140E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
10 FG-140E-BDL-974-12 FortiGate-140E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-140E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortigate FG-140E-BDL-974-12 - FortiGate-140E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản