Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-400E Tường lửa Firewall Fortigate 400E Series FG-400E Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa thế hệ mới Firewall Fortigate 400E FG-400E 18x GE RJ45 ports (including 1x MGMT port, 1x HA port, 16x switch ports), 16x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated

Giá tốt
2 FG-400E-BDL Firewall FortiGate 400E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-400E-BDL Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa thế hệ mới Firewall Fortigate 400E-BDL FG-400E-BDL including 1x MGMT port, 1x HA port, 16x switch ports, 16x GE SFP slots, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
3 FG-400E-BDL-950-12 FortiGate-400E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-400E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-400E-BDL-950-12 - FortiGate-400E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-400E-BDL-871-12 FortiGate-400E 8x5 Enterprise Protection 1 Year License FG-400E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Phân phối tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-400E-BDL-871-12 - FortiGate-400E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FG-400E-BDL-974-12 FortiGate-400E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-400E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-400E-BDL-974-12 - FortiGate-400E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản