Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-600E Tường lửa Firewall Fortigate 600E Series FG-600E Updating... Updating...

Phân phối Thiết bị tường lửa thế hệ mới Firewall Fortigate 600E FG-600E 2x 10 GE SFP+ slots, 10x GE RJ45 ports (including 1x MGMT port, 1x HA port, 8x switch ports), 8x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated

Giá tốt
2 FG-600E-BDL Firewall FortiGate 600E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-600E-BDL Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa thế hệ mới Firewall Fortigate 600E-BDL FG-600E-BDL 2x 10 GE SFP+ slots, 10x GE RJ45 ports, 8x GE SFP slots, with 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
3 FG-600E-BDL-950-12 FortiGate-600E 24x7 UTM Protection 1 Year FG-600E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-600E-BDL-950-12 - FortiGate-600E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-600E-BDL-871-12 FortiGate-600E 8x5 Enterprise Protection 1 Year License FG-600E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-600E-BDL-871-12 - FortiGate-600E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FG-600E-BDL-974-12 FortiGate-600E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-600E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Phân phối tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-600E-BDL-974-12 - FortiGate-600E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License.

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản