Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-6500F Tường lửa Firewall Fortigate 6500F Series FG-6500F Updating... Updating... Tường lửa thế hệ mới Firewall Fortigate 6500F FG-6500F 4x 40/100 GE QSFP28 slots, 24x 1/10/25 GE SFP28 slots, 2x 1 GE RJ45 MGMT, 2x 10 GE SFP+ HA ports, 1x 1/10 GE SFP+ MGMT, and 3x AC power supplies Giá tốt
2 FG-6500F-BDL Firewall FortiGate 6500F with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-6500F-BDL Updating... Updating... Tường lửa thế hệ mới Firewall Fortigate 6500F-BDL FG-6500F-BDL 4x 40/100 GE QSFP28 slots, 24x 1/10/25 GE SFP28 slots, 3 AC power supplies, 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard UTM Bundle License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản