Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-80D-BDL Firewall Fortinet FortiGate 80D series FG-80D-BDL Updating... Liên hệ Phân phối FG-80D-BDL Firewall FortiGate 4x GE RJ45 ports, 16 GB SSD, Maximum managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard giá tốt Giá tốt
2 FG-80D-BDL-950-12 - FortiGate-80D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-80D-BDL-950-12 $ 1,647 27,088,215 đ FG-80D-BDL-950-12 - FortiGate-80D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
3 FG-80D-BDL-871-12 - FortiGate-80D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-80D-BDL-871-12 $ 1,796 29,550,780 đ FG-80D-BDL-871-12 - FortiGate-80D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-80D-BDL-974-12 - FortiGate-80D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-80D-BDL-974-12 $ 1,896 31,192,490 đ FG-80D-BDL-974-12 - FortiGate-80D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản