Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-80E-BDL Firewall Fortinet FortiGate 80E Bundle 1 year 8x5 Forticare FortiGuard FG-80E-BDL Updating... Updating...

Firewall FortiGate FG-80E-BDL 14x GE RJ45 ports (1x DMZ, 1x Mgmt, 1x HA, 12x RJ45 ports) 2 combo RJ45/SFP 1 year 8x5 Forticare FortiGuard License

Giá tốt
2 FG-80E-BDL-950-12 FortiGate-80E 24x7 UTM Protection 1 Year License FG-80E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Phân phối Fortinet FG-80E-BDL-950-12 FortiGate-80E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FG-80E-BDL-871-12 FortiGate-80E Hardware plus 8x5 Protection 1 Year License FG-80E-BDL-871-12 Updating... Updating...

Fortinet FG-80E-BDL-871-12 FortiGate-80E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-80E-BDL-974-12 FortiGate-80E 24x7 FortiCare FortiGuard Enterprise 1 Year License FG-80E-BDL-974-12 Updating... Updating...

Phân phối tường lửa Fortinet FG-80E-BDL-974-12 FortiGate-80E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FG-80E-BDL-950-36 FortiGate-80E Hardware plus 3 Year 24x7 UTP FG-80E-BDL-950-36 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-80E-BDL-950-36 FortiGate-80E Hardware plus 3 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

Giá tốt
6 FG-80E-BDL-950-60 FortiGate-80E Hardware plus 5 Year 24x7 UTP FG-80E-BDL-950-60 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-80E-BDL-950-60 FortiGate-80E Hardware plus 5 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)

Giá tốt
7 FG-80E-BDL-817-12 FortiGate-80E Hardware plus 1 Year ASE FG-80E-BDL-817-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-80E-BDL-817-12 FortiGate-80E Hardware plus 1 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection

Giá tốt
8 FG-80E-BDL-817-36 FortiGate-80E Hardware plus 3 Year ASE FG-80E-BDL-817-36 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-80E-BDL-817-36 FortiGate-80E Hardware plus 3 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection

Giá tốt
9 FG-80E-BDL-817-60 FortiGate-80E Hardware plus 5 Year ASE FG-80E-BDL-817-60 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Fortigate FG-80E-BDL-817-60 FortiGate-80E Hardware plus 5 Year ASE FortiCare and FortiGuard 360 Protection

Giá tốt
10 FG-80E-BDL-811-12 FortiGate-80E Hardware plus 1 Year Enterprise License FG-80E-BDL-811-12 Updating... Updating...

Báo giá Thiết bị tường lửa Fortigate FG-80E-BDL-811-12 FortiGate-80E Hardware plus 1 Year 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection chính hãng giá tốt

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản