Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-900D Firewall Fortinet FortiGate 900D series FG-900D Updating... Updating...

Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-900D 2x 10 GE SFP+ slots, 16x GE SFP slots, 16x GE RJ45 ports, 2x GE RJ45 Management ports, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 1x 256 GB SSD onboard storage, dual AC power supplies

Giá tốt
2 FG-900D-BDL Firewall FortiGate 900D with 1 year 8x5 UTM Bundle FG-900D-BDL Updating... Updating... Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-900D-BDL, 2x 10G SFP+, 16x GE SFP, 16x GE RJ45, 2x GE RJ45 mgr, 256GB SSD, with 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License Giá tốt
3 FG-900D-BDL-950-12 FortiGate-900D 24x7 UTM Protection 1 Year FG-900D-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-900D-BDL-950-12 - FortiGate-900D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FG-900D-BDL-871-12 FortiGate-900D 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-900D-BDL-871-12 Updating... Updating... Giấy phép bản quyền Firewall Fortinet Fortigate FG-900D-BDL-871-12 - FortiGate-900D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt
5 FG-900D-BDL-974-12 FortiGate-900D 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-900D-BDL-974-12 Updating... Updating... Giấy phép bản quyền Firewall Fortinet Fortigate FG-900D-BDL-974-12 - FortiGate-900D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản