Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-91E Firewall Fortinet FortiGate 90E series FG-91E Updating... Updating... Phân phối FG-91E (FG 91E) Firewall FortiGate 16x GE RJ45 ports (2x WAN, 1x DMZ, 1x HA, 12x switch ports) 128 GB SSD managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32 / 16 giá tốt Giá tốt
2 FG-91E-BDL Firewall Fortinet FortiGate 90E series FG-91E-BDL Updating... Updating... Phân phối FG-91E-BDL Firewall FortiGate 16x GE RJ45 ports (2x WAN, 1x DMZ, 1x HA, 12x switch ports) 128 GB SSD 1 year 8x5 Forticare and FortiGuard giá tốt Giá tốt
3 FG-91E-BDL-950-12 - FortiGate-91E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FG-91E-BDL-950-12 Updating... Updating... FG-91E-BDL-950-12 - FortiGate-91E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
4 FG-91E-BDL-871-12 - FortiGate-91E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-91E-BDL-871-12 Updating... Updating... FG-91E-BDL-871-12 - FortiGate-91E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
5 FG-91E-BDL-974-12 - FortiGate-91E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FG-91E-BDL-974-12 Updating... Updating... FG-91E-BDL-974-12 - FortiGate-91E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản