Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FGR-60D Firewall FortiGate Rugged 60D with 4x GE RJ45 Switch ports FGR-60D Updating... Updating... Tường lửa Firewall FortiGate Rugged FGR-60D, 4x GE RJ45 Switch ports, 2x Shared Media pairs (2 GE RJ45, 2 SFP) DB9 Serial, managed FortiAPs 10/5 Giá tốt
2 FGR-60D-BDL Firewall Fortinet FortiGate Rugged 60D with 1 year 8x5 UTM Bundle FGR-60D-BDL Updating... Updating... Tường lửa Firewall FortiGate Rugged FGR-60D-BDL, 4x GE RJ45 Switch ports, 2x Shared Media pairs RJ45/SFP DB9, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License Giá tốt
3 FGR-60D-BDL-950-12 FortiGate-Rugged-60D 24x7 UTM Protection 1 Year FGR-60D-BDL-950-12 Updating... Updating...

Thiết bị tường lửa Fortinet FGR-60D-BDL-950-12 FortiGate-Rugged-60D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
4 FGR-60D-BDL-871-12 FortiGate-Rugged-60D 8x5 Enterprise Protection 1 Year FGR-60D-BDL-871-12 Updating... Updating... Giấy phép bản quyền Fortinet FGR-60D-BDL-871-12 FortiGate-Rugged-60D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt
5 FGR-60D-BDL-974-12 FortiGate-Rugged-60D 24x7 Enterprise Protection 1 Year FGR-60D-BDL-974-12 Updating... Updating... Giấy phép bản quyền Fortinet FGR-60D-BDL-974-12 FortiGate-Rugged-60D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản