Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FWF-60E Firewall FortiWiFi-60E 10x 1GE RJ45 ports, Wireless 802.11a/b/g/n/ac FWF-60E Updating... Updating...

Firewall FortiWiFi FWF-60E 10x 1GE RJ45 ports (7 Internal ports, 2 WAN, 1 DMZ), Wireless 802.11a/b/g/n/ac, Maximum managed FortiAPs 30 / 10

Giá tốt
2 FWF-60E-BDL Firewall Fortinet FortiWiFi 60E with 1 Year UTM Bundle License FWF-60E-BDL Updating... Updating...

Tường lửa Firewall FortiWiFi FWF-60E-BDL 10x1GE RJ45 ports (7 RJ45 ports, 2 WAN, 1 DMZ), Wireless 802.11a/b/g/n/ac, 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
3 FWF-60E-BDL-950-12 FortiWiFi-60E 24x7 UTM Protection 1 Year License FWF-60E-BDL-950-12 Updating... Updating...

Phân phối Fortinet FWF-60E-BDL-950-12 FortiWiFi-60E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License.

Giá tốt
4 FWF-60E-DSL-BDL-950-12 FortiWifi-60E-DSL 24x7 UTM Protection 1 Year License FWF-60E-DSL-BDL-950-12 Updating... Updating...

Fortinet FWF-60E-DSL-BDL-950-12 FortiWifi-60E-DSL Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FWF-60E-DSL FortiWifi-60E-DSL 9 x GE RJ45 ports, ADSL2/2+ VDSL2 modem, Wireless 802.11ac FWF-60E-DSL Updating... Updating... Firewall Fortinet FWF-60E-DSL FortiWifi-60E-DSL 9 x GE RJ45 ports (including 7 x Internal Ports, 1 x WAN Ports, 1 x DMZ Port), Internal ADSL2/2+ and VDSL2 modem, Wireless (802.11ac) Giá tốt
6 FWF-60E-DSL-BDL FortiWifi-60E-DSL with 1 Year 8x5 UTM Protection License FWF-60E-DSL-BDL Updating... Updating... Fortinet FWF-60E-DSL-BDL FortiWifi-60E-DSL 9x GE RJ45 ports (including 7x internal ports, 1x WAN port, 1x DMZ port), internal ADSL2/2+ and VDSL2 modem, Wireless 802.11ac, Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection Giá tốt
7 FWF-60E-DSLJ-BDL FortiWifi-60E-DSLJ with 1 Year 8x5 UTM Protection License FWF-60E-DSLJ-BDL Updating... Updating... Fortinet FWF-60E-DSLJ-BDL FortiWifi-60E-DSLJ 9x GE RJ45 ports (including 7x internal ports, 1x WAN port, 1x DMZ port), internal ADSL2/2+ and VDSL2 modem supporting Annex B/J, Wireless (802.11ac), Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection Giá tốt
8 FWF-60E-DSLJ Tường lửa Firewall Fortinet FortiWifi-60E-DSLJ FWF-60E-DSLJ Updating... Updating... Fortinet FWF-60E-DSLJ FortiWifi-60E-DSLJ 9x GE RJ45 ports (including 7x internal ports, 1x WAN port, 1x DMZ port), internal ADSL2/2+ and VDSL2 modem supporting Annex B/J, Wireless (802.11ac) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản