Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FWF-60E-DSLJ-BDL FortiWifi-60E-DSLJ with 1 Year 8x5 UTM Protection License FWF-60E-DSLJ-BDL Updating... Liên hệ Fortinet FWF-60E-DSLJ-BDL FortiWifi-60E-DSLJ 9x GE RJ45 ports (including 7x internal ports, 1x WAN port, 1x DMZ port), internal ADSL2/2+ and VDSL2 modem supporting Annex B/J, Wireless (802.11ac), Hardware plus 1 Year 8x5 FortiCare and FortiGuard UTM Protection Giá tốt
2 FWF-60E-DSLJ Tường lửa Firewall Fortinet FortiWifi-60E-DSLJ FWF-60E-DSLJ Updating... Liên hệ Fortinet FWF-60E-DSLJ FortiWifi-60E-DSLJ 9x GE RJ45 ports (including 7x internal ports, 1x WAN port, 1x DMZ port), internal ADSL2/2+ and VDSL2 modem supporting Annex B/J, Wireless (802.11ac) Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản