Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FWF-92D Firewall Fortinet FortiWiFi 92D series FWF-92D Updating... Updating... Phân phối FWF-92D Firewall FortiWiFi 92D 16x GE RJ45 ports (2x WAN, 14x Switch ports) Wireless 802.11a/b/g/n, 16GB, FortiAPs Total/Tunnel 32/16 giá tốt Giá tốt
2 FWF-92D-BDL Firewall Fortinet FortiWiFi 92D series FWF-92D-BDL Updating... Updating... Phân phối FWF-92D-BDL Firewall FortiWiFi 92D-BDL 16x GE RJ45 ports (2x WAN, 14x Switch ports) Wireless 802.11a/b/g/n, 16GB, include 1 year 8x5 Forticare and... Giá tốt
3 FWF-92D-BDL-950-12 - FortiWiFi-92D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FWF-92D-BDL-950-12 Updating... Updating... FWF-92D-BDL-950-12 - FortiWiFi-92D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
4 FWF-92D-BDL-871-12 - FortiWiFi-92D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FWF-92D-BDL-871-12 Updating... Updating... FWF-92D-BDL-871-12 - FortiWiFi-92D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
5 FWF-92D-BDL-974-12 - FortiWiFi-92D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FWF-92D-BDL-974-12 Updating... Updating... FWF-92D-BDL-974-12 - FortiWiFi-92D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản