Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Cisco GLC-ZX-SMD SFP 1000BASE-ZX 1550nm DOM SMF 70km GLC-ZX-SMD Updating... Updating...

Module quang Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX, 1550nm, DOM, Single mode SMF, 70km SFP Optic Transceiver

Giá tốt
2 Cisco GLC-ZX-SM SFP 1000BASE-ZX 1550nm 70km SMF GLC-ZX-SM Updating... Updating...

Cisco GLC-ZX-SM (GLC ZX SM) SFP Transceiver 1000BASE-ZX, 1550nm, Single mode, 70km

Giá tốt
3 Cisco GLC-ZX-SM-RGD 1000BASE-ZX 1550nm 70km SMF IND GLC-ZX-SM-RGD Updating... Updating...

Module quang Cisco GLC-ZX-SM-RGD (GLC ZX SM RGD) SFP 1000BASE-ZX, 1550nm, Single mode, 70km industrial Ethernet Transceiver

Giá tốt
4 Cisco GLC-ZX-SM-RGD= 1000BASE-ZX 1550nm 70km SMF IND GLC-ZX-SM-RGD= Updating... Updating...

Module quang Cisco GLC-ZX-SM-RGD= (GLC ZX SM RGD) SFP 1000BASE-ZX, 1550nm, Single mode, 70km industrial Ethernet Transceiver

Giá tốt
5 Cisco GLC-ZX-SMD= SFP 1000BASE-ZX 1550nm DOM SMF 70km GLC-ZX-SMD= Updating... Updating...

Module quang Cisco GLC-ZX-SMD= 1000BASE-ZX, 1550nm, DOM, Single mode SMF, 70km SFP Optic Transceiver

Giá tốt
6 Module quang GLC-ZX-SMD-OEM giá rẻ dùng cho Switch Cisco GLC-ZX-SMD-OEM Updating... Updating...

Module quang GLC-ZX-SMD-OEM SFP Transceiver 1000BASE-ZX, 1550nm, DOM, Single mode, 70km chất lượng tốt giá rẻ tương thích với 100% Switch Cisco

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản