Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 W901-H510-WW00 Ruckus H510 Wall-Mounted 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point and Switch H510 Updating... Updating...

Ruckus 901-H510-WW00, 901-H510-US00, 901-H510-EU00, 901-H510-Z200 ZoneFlex H510 Unleashed Multiservice 802.11ac Wave 2 Wired/Wireless Wall Switch BeamFlex+, 1 10/100/1000 & 4 10/100/1000 Ports, POE in, PoE out (one port), USB port. Does not include DC power supply. Support 100 clients per AP

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản