Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 SFP-16GFC-SW Dell SFP 16G SW Fibre Channel 125m SFP+ Transceivers SFP-16GFC-SW Updating... Updating... Module quang Dell SFP+ SFP-16GFC-SW 16G Fibre Channel Short-reach, up to 125 m over 2 parallel MMF SFP+ Transceiver Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản