Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 X2-10GB-LRM= Cisco 10GBASE-LRM X2 Module X2-10GB-LRM= Updating... Updating...

Module quang Cisco X2-10GB-LRM= X2 1310-nm, SC Duplex, 220m over multimode fiber Transceiver

Giá tốt
2 Cisco X2-10GB-LR SMF 1310-nm SC Duplex 10km Transcerver X2-10GB-LR Updating... Updating...

Module quang Cisco X2-10GB-LR (X2 10GB LR) Transceiver X2 for Single mode, 1310-nm, SC Duplex, 10km transceiver

Giá tốt
3 Cisco X2-10GB-LRM MMF và SMF 1310-nm SC Duplex 300m X2-10GB-LRM Updating... Updating...

Module quang Cisco X2-10GB-LRM (X2 10GB LRM) X2 for Multi mode và Single mode, 1310-nm, SC Duplex, 300m Transceiver

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản