Gửi yêu cầu báo giá tốt
Hỗ trợ kinh doanh
Mr. Tuấn
0906 051 599
Ms. Thảo
0358 265 666
Ms. Minh
0862 158 859
Ms. Nhi
0365 462 524
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Hiếu
0981 264 462
Mr. Vinh
0973 805 082
Mr. Đạt
0941 164 370

Chassis Server

 • Chassis HPE ProLiant DL580 Gen10 4U 8x2.5 Inch - 4x800W Power Supply [Số HDD có thể cắm vào 48]

Main Server

 • Mainboard HPE ProLiant DL580 Gen10

Raid Controller

 • HPE Smart Array E208i-p SR Gen10 Controller
 • HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller
 • HPE Smart Array P408i-p SR Gen10 Controller
 • HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 Controller

CPU Server

Dòng máy chủ này support tối đa 4 CPU vật lý. Bạn muốn chọn lắp bao nhiêu CPU cho server này?

 • Intel Xeon Gold 5218N Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.7GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5220S Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.7GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6222V Processor (20C/40T, 27.5M Cache, 1.8GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 6226 Processor (12C/24T, 19.25M Cache, 2.7GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6230N Processor (20C/40T, 27.5M Cache, 2.3GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6234 Processor (8C/16T, 24.75M Cache, 3.3GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6238L Processor (22C/44T, 30.25M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6238M Processor (22C/44T, 30.25M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6240M Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.6GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6240L Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.6GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6252N Processor (24C/48T, 35.75M Cache, 3GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 6262V Processor (24C/48T, 33M Cache, 1.9GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Platinum 8260Y Processor (24C/48T, 35.75 M Cache, 2.4GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6320 Processor (20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 5222 Processor (4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, 3.8GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 5218B Processor (16C/32T, 22M Cache, 2.3GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6256 Processor (12C/24T, 33M Cache, 3.6GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8160 Processor (24C/48T, 10.4GT/s, 33M Cache, 2.1GHz, DDR4-2666)
 • Intel Xeon Gold 5215L Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5215 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5215M Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5220 Processor (18C/36T 24.75M Cache, 2.2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5217 Processor (8C/16T 11M Cache, 3GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5222 Processor (4C/8T 16.5M Cache, 3.8GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6240Y Processor (18/14/8C 24.75M Cache, 2.6GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6240 Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.6GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6252 Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6242 Processor (16C/32T 22M Cache, 2.8GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6244 Processor (8C/16T, 3.6GHz/24.75 MB, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6248 Processor (20C/40T 27.5M Cache, 2.5GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8256 Processor (4C/8T 16.5M Cache, 3.8GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6254 Processor (18C/36T 24.75M Cache, 3.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8253 Processor (16C/32T 22M Cache, 2.2GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 5118 Processor (12C/24T, 10.4(GT/s, 16.5M Cache, 2.3GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Platinum 8260 Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.4GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8260M Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.4GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8260L Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.4GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8268 Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.9GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8270 Processor (26C/52T 35.75M Cache, 2.7GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8276 Processor (28C/56T 38.5M Cache, 2.2GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8276M Processor (28C/56T 38.5M Cache, 2.2GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8280 Processor (28C/56T 38.5M Cache, 2.7GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8280M (28C/56T 38.5M Cache, 2.7Ghz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8280L Processor (28C/56T 38.5M Cache, 2.7GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 5115 Processor (10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, 2.4GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 5120 Processor (14C/28T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 2.2GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 5122 Processor ( 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, 3.6GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 6126 Processor (12C/24T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 2.6GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6130 Processor (16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, 2.1GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6132 Processor (14C/28T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 2.6GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6134 Processor (8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3.2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6134M Processor (8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3.2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6136 Processor (12C/24T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3.GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6140 Processor (18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 2.3GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6148 Processor (20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, 2.4GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6150 Processor (18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 2.7GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6152 Processor (22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache, 2.1GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6154 Processor (18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8153 Processor (16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, 2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8156 Processor (4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, 3.6GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8158 Processor (12C/24T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8160 Processor (24C/48T, 10.4GT/s, 33M Cache, 2.1GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8164 Processor (26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, 2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8168 Processor (24C/48T, 10.4GT/s, 33M Cache, 2.7GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8176 Processor (28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, 2.1GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8180 Processor (28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8180M Processor (28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6144 Processor ( 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3.50 GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6230 Processor (20C/40T 27.5M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6246 Processor ( 12C/24T 24.75M Cache, 3.3GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 5117 Processor (4C/28T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 2Ghz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 5218 Processor (16C/32T, 22M Cache, 2.3GHz, DDR4-2666)

Heat Sink Server

 • Heatsink HPE ProLiant DL580 Gen10

Ram Server

Dòng máy chủ này support tối đa 48 Thanh RAM. Bạn muốn chọn lắp bao nhiêu thanh RAM cho server này?

 • RAM Samsung M393A2K40DB2-CVF 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Samsung M393A2K43CB2-CVF 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Samsung M393A1K43BB0-CRC 8GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40BM1-CRC 64GB DDR4-2400 LRDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40BMB-CRC 64GB DDR4-2400 LRDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40CM2-CRC 64GB DDR4-2400 LRDIMM
 • RAM SK Hynix HMAA8GR7AJR4N-WM 64GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA81GR7MFR8N-UH 8GB DDR4-2400 LRDIMM
 • ram SK Hynix HMAA8GL7AMR4N-UH 64GB DDR4-2400 LRDIMM
 • RAM Micron MTA9ASF1G72PZ-2G3 8GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM Samsung M393A8G40AB2‐CWE 64GB DDR4-3200 RDIMM Dual Rank x4
 • RAM Samsung M393A8G40MB2-CTD 64GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM HPE 835807-B21 256GB DDR4-2666 SDRAM DIMM
 • RAM HPE 835810-B21 512GB DDR4-2666 Persistent
 • RAM HPE 835804-B21 128GB DDR4-21300 SDRAM DIMM
 • RAM HPE 835955-B21 16GB Dual Rank DDR4-2666 Registered
 • RAM HPE 815098-B21 16GB Single Rank x4 DDR4-2666 Registered
 • RAM HPE P00920-B21 16GB Single Rank x4 DDR4-2933 Registered
 • RAM Micron 16GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Single Rank x4 Module
 • RAM HPE 815100-B21 32GB Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered
 • RAM HPE 815100-B21 32GB Dual Rank x4 DDR4-2933MHz Registered
 • RAM Micron 64GB DDR4-3200 RDIMM Dual Rank x4 Module
 • RAM Micron 32GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Dual Rank x4
 • RAM HPE DDR4 128GB PC4-21300 CAS-22-19-19 SDRAM LRDIMM
 • RAM HPE 815101-B21 64GB Quad Rank x4 DDR4-2666
 • RAM Samsung M393A8K40B22-CWD 64GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40BB2-CTD 32GB DDR4-2666 LP ECC RDIMM
 • RAM Samsung M393A2G40EB2-CTD 16GB PC4-21300 DDR4 RDIMM
 • RAM Samsung M393A2K40DB3-CWE 16GB PC4-25600 DDR4 RDIMM
 • RAM Samsung M393A1K43BB1-CTD 8GB PC4-21300R DDR4 RDIMM
 • RAM Samsung M386AAG40MMB-CVF 128GB PC4-23400 DDR4 LRDIMM
 • RAM Samusng M393A2K40BB1-CRC 16GB DDR4-2400 LP ECC RDIMM
 • RAM Hynix HMAA8GR7A2R4N-VN 64gb 4RX4 PC4-21300 DIMM
 • RAM Hynix HMA84GR7AFR4N-VK 32GB PC4-21300 DDR4 Dual Rank x4
 • RAM Hynix HMA82GR7AFR8N-VK 16GB PC4-21300 Dual Rank x8
 • RAM Hynix HMA81GR7AFR8N-VK 8GB 2666MHz PC4-21300R Single Rank x8
 • RAM HPE 815102-B21 128GB DDR4-2666 LRDIMM Octa Rank x4
 • RAM HPE P00928-B21 128GB DDR4-2933 LRDIMM
 • RAM HPE P11040-B21 128GB DDR4-2933 LRDIMM
 • RAM HPE P00926-B21 64GB DDR4-2933 LRDIMM PC4-23466U-L
 • RAM HPE P00930-B21 64GB Dual Rank x4 DDR4-2933 CAS-21-21-21 Registered
 • RAM HPE P00922-B21 16GB DDR4-2933 RDIMM PC4-23466U-R Dual Rank x8
 • RAM HPE 815097-B21 8GB Single Rank x8 DDR4-2666 Registered
 • RAM HPE 16GB NVDIMM Single Rank x4 DDR4-2666 Module Kit
 • RAM Samsung M393A8G40AB2-CVF 64GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40CB2-CTD 32GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40CM2-CVF 64GB DDR4-2933 LRDIMM
 • RAM Micron MTA36ASF4G72PZ-2G6 32GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Micron MTA36ASF4G72PZ-2G9 32GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Micron MTA18ASF2G72PDZ-2G6 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Micron MTA9ASF1G72PZ-2G6 8GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Micron MTA72ASS8G72LZ-2G6 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM Samsung M393A2K43CB2-CTD 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Samsung M393A2K43DB2-CVF 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40BB1-CRC 32GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40CB1-CRC 32GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM Samsung M393A1K43BB0-CRC 8GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40BM1-CRC 64GB DDR4-2400 LRDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40DB2-CVF 32GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40DB3-CWE 32GB DDR4-3200 RDIMM
 • RAM Samsung M393A2K43DB3-CWE 16GB DDR4-3200 RDIMM
 • RAM Samsung M393A1K43DB2-CWE 8GB DDR4-3200 RDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40CM2-CTD 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40DM2-CTD 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM SK Hynix HMA84GR7CJR4N-VK 32GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA84GR7JJR4N-VK 32GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA82GR7CJR8N-VK 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA82GR7CJR8N-WM 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA82GR7JJR8N-VK 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA81GR7CJR8N-VK 8GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMAA8GL7CPR4N-VK 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM Samsung M393A2K40CB2-CTD 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Samsung M393A2K40CB2-CVF 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • ram-samsung-m393a1k43db1-cvf-8gb-ddr4-2933-rdimm
 • RAM Samsung M386A8K40BM2-CTD 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40CB1-CRC 32GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM Samsung M393A2K40CB1-CRC 16GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA82GR7AFR4N-VK 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMAA8GL7CPR4N-WM 64GB DDR4-2933 LRDIMM
 • RAM SK Hynix HMA84GR7AFR4N-UH 32GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA84GR7MFR4N‐UH 32GB DDR4-2400 RDIMM Dual Rank x4
 • RAM SK Hynix HMA82GR7AFR4N-UH 16GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA82GR7MFR4N-UH 16GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA81GR7AFR8N-UH 8GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA81GR7CJR8N-UH 8GB DDR4-2400 LRDIMM
 • RAM Micron MTA18ASF2G72PDZ-2G9 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Micron MTA18ASF2G72PZ-2G6 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Micron MTA18ASF2G72PZ-3G2 16GB DDR4-3200 RDIMM
 • RAM Micron MTA144ASQ16G72LSZ‐2S6 128GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM Micron MTA36ASF4G72PZ-2G3 32GB DDR4-2400 RDIMM
 • RAM Micron MTA18ASF2G72PZ-2G3 16GB DDR4-2400 RDIMM

Ổ Cứng Server

 • HPE 300GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5inch) SC [SAS]
 • Ổ Cứng HDD HPE Enterprise 1.2TB SFF 2.5inch SAS 12Gb/s 10K RPM [SAS]
 • 872475-B21 HPE 300GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5inch) SC HDD [SAS]
 • 870757-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5inch) SC HDD [SAS]
 • 872477-B21 HPE 600GB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5inch) SC HDD [SAS]
 • 870759-B21 HPE 900GB SAS 12G Enterprise 15K SFF (2.5inch) SC HDD [SAS]
 • 872481-B21 HPE 1.8TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5inch) SC HDD [SAS]
 • 881457-B21 HPE 2.4TB SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5inch) SC HDD [SAS]
 • P04541-B21 HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P04543-B21 HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P04545-B21 HPE 1.6TB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P09098-B21 HPE 400GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P09100-B21 HPE 800GB SAS 12G Write Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P06584-B21 HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P04517-B21 HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P04519-B21 HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P06586-B21 HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P04521-B21 HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P06588-B21 HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P04523-B21 HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P06590-B21 HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P06592-B21 HPE 15.3TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P04556-B21 HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P04560-B21 HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P06194-B21 HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P04474-B21 HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P06196-B21 HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P04564-B21 HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P04476-B21 HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P05938-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P06198-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P04566-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P04478-B21 HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P06200-B21 HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P04570-B21 HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P04480-B21 HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P04482-B21 HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P10208-B21 HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P07190-B21 HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P10210-B21 HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P13676-B21 HPE 960GB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P07192-B21 HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P10214-B21 HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P13678-B21 HPE 1.92TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P13695-B21 HPE 2TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P10212-B21 HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P07194-B21 HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P10216-B21 HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P13680-B21 HPE 3.84TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P13697-B21 HPE 4TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P07196-B21 HPE 7.68TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P10218-B21 HPE 7.68TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P13682-B21 HPE 7.68TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P07198-B21 HPE 15.36TB NVMe x4 Lanes Read Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • P06952-B21 HPE 750GB NVMe x4 Lanes Write Intensive SFF (2.5inch) SCN SSD [NVME]
 • 875498-B21 HPE 480GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 SSD [SATA]
 • 875500-B21 HPE 960GB SATA 6G Read Intensive M.2 2280 SSD [SATA]
 • P04525-B21 HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P09088-B21 HPE 400GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P04527-B21 HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P19913-B21 HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P10448-B21 HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SC SSD [SAS]
 • P04533-B21 HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P09092-B21 HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P19915-B21 HPE 1.6TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P10454-B21 HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P04537-B21 HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P09094-B21 HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P19917-B21 HPE 3.2TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P10460-B21 HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P09096-B21 HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • P19919-B21 HPE 6.4TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SAS]
 • HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P05976-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P07922-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P13658-B21 HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P05980-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P07926-B2 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P09716-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]
 • P13660-B21 HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5inch) SC SSD [SATA]

Tray Server

Power Supply Server

 • HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
 • HPE 800W Flex Slot -48VDC Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
 • HPE 1600W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Ổ Đĩa DVD Server

 • HPE 9.5mm SATA DVD-ROM Optical Drive
 • HPE 9.5mm SATA DVD-RW Optical Drive
 • HPE Mobile USB DVD-RW Optical Drive

Network Module Server

 • HPE Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter
 • HPE Ethernet 1Gb 4-port 366FLR Adapter
 • HPE FlexFabric 10Gb 2-port 533FLR-T Adapter
 • HPE FlexFabric 10Gb 2-port 534FLR-SFP+ Adapter
 • HPE Ethernet 10Gb 2-port 535FLR-T Adapter
 • HPE FlexFabric 10Gb 4-port 536FLR-T Adapter
 • HPE Ethernet 10Gb 2-port 562FLR-SFP+ Adapter
 • HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 622FLR-SFP28 Converged Network Adapter
 • HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 631FLR-SFP28 Adapter
 • HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 640FLR-SFP28 Adapter
 • HPE StoreFabric CN1100R Dual Port Converged Network Adapter
 • HPE StoreFabric CN1100R 10GBASE-T Dual Port Converged Network Adapter
 • HPE StoreFabric CN1200E 10GBASE-T Dual Port Converged Network Adapter
 • HPE StoreFabric CN1200R 10GBASE-T Converged Network Adapter
 • HPE StoreFabric CN1300R 10/25Gb Dual Port Converged Network Adapter
 • HPE Ethernet 100Gb 1-port 842QSFP28 Adapter
 • HPE Ethernet 10/25Gb 2-port 621SFP28 Adapter

Module Card HBA

 • Card HBA HPE StoreFabric SN1200E 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter
 • Card HBA HPE StoreFabric SN1200E 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter
 • HBA Card HPE SN1610Q 32Gb 1-port Fibre Channel Host Bus Adapter
 • HBA Card HPE StoreFabric SN1600E 32Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter
 • Card HBA HPE StoreFabric SN1600E 32Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter
 • Card HBA HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter
 • HPE StoreFabric SN1100Q 16Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter
 • HPE StoreFabric SN1600Q 32Gb Single Port Fibre Channel Host Bus Adapter
 • HPE StoreFabric SN1600Q 32Gb Dual Port Fibre Channel Host Bus Adapter
 • HPE SN1610Q 32Gb 2-port Fibre Channel Host Bus Adapter

Module Memory Server

 • HPE ProLiant HPE 872222-B21 DL5x0 Gen10 CPU Mezzanine

Front Bays Server

HPE ProLiant DL580 Gen10 - 2.5 Inch

Chọn số lượng:

Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: #DL580-GEN10-2.5INCH ?

Có 39 bình luận:
T
Tấn
đánh giá 5 sao
HPE 96W Smart Storage Lithium-ion Battery with 145mm Cable Kit cho máy chủ HPE ProLiant DL580 Gen10 8SFF shop bán giá nào ạ?
2 tháng
N
Lan Nhi

Anh vui lòng check email để nhận báo giá chi tiết ạ

2 tháng
T
Thịnh
đánh giá 5 sao
Hi shop, mình đang tìm mua 2 thanh HPE Ethernet 1Gb 4-port 331T Adapter_647594-B21, hàng chính hãng lắp máy chủ HPE DL580 G10, báo giá cho mình nhé
5 tháng
N
Lan Nhi

Báo giá chi tiết đã được gửi vào email, anh vui lòng check ạ

5 tháng

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.