Gửi yêu cầu báo giá tốt
Hỗ trợ kinh doanh
Mr. Tuấn
0906 051 599
Ms. Thảo
0358 265 666
Ms. Minh
0862 158 859
Ms. Nhi
0365 462 524
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Hiếu
0981 264 462
Mr. Vinh
0973 805 082
Mr. Đạt
0941 164 370

Chassis Server

 • DELL R840 CHASSIS 24x2.5in: 24 SAS/SATA bays, No GPU, 2/4 CPU [Số HDD có thể cắm vào 24]
 • DELL R840 CHASSIS 24x2.5in: 12 SAS/SATA bays 12 NVME/SAS/SATA bays, GPU Capable, 4 CPU [Số HDD có thể cắm vào 24]
 • DELL R840 CHASSIS 24x2.5in: 8 SAS/SATA/NVME, 16 NVME, GPU Capable, 4CPU [Số HDD có thể cắm vào 24]
 • DELL R840 CHASSIS 24x2.5in: 24 NVME only bays, GPU Capable, 4 CPU [Số HDD có thể cắm vào 24]

Main Server

 • Mainboard Dell EMC PowerEdge R840

Raid Controller

 • Dell PERC H730P RAID Controller Mini Mono, 2GB NV Cache
 • Dell PERC H730P RAID Controller
 • Dell PERC H740P RAID Controller

CPU Server

Dòng máy chủ này support tối đa 4 CPU vật lý. Bạn muốn chọn lắp bao nhiêu CPU cho server này?

 • Intel Xeon Gold 5218N Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.7GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6222V Processor (20C/40T, 27.5M Cache, 1.8GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 6226 Processor (12C/24T, 19.25M Cache, 2.7GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6226R Processor (16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, 2.9GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6230N Processor (20C/40T, 27.5M Cache, 2.3GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6234 Processor (8C/16T, 24.75M Cache, 3.3GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6238L Processor (22C/44T, 30.25M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6238 Processor (22C/44T, 30.25M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6240M Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.6GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6240L Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.6GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8176M Processor (28C/56T, 10.4GT/s, 38M Cache, 2.1GHz, DDR4-2666)
 • Intel Xeon Platinum 8170M Processor (26C/52T, 10.4GT/s, 36M Cache, 2.1GHz, DDR4-2666)
 • Intel Xeon Platinum 6262V Processor (24C/48T, 33M Cache, 1.9GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 6320 Processor (20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 5222 Processor (4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, 3.8GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8160 Processor (24C/48T, 10.4GT/s, 33M Cache, 2.1GHz, DDR4-2666)
 • Intel Xeon Gold 5215L Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5215 Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5215M Processor (10C/20T 13.75M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5220 Processor (18C/36T 24.75M Cache, 2.2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5217 Processor (8C/16T 11M Cache, 3GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 5222 Processor (4C/8T 16.5M Cache, 3.8GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6240 Processor (18C/36T, 24.75M Cache, 2.6GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6252 Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6242 Processor (16C/32T 22M Cache, 2.8GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6244 Processor (8C/16T, 3.6GHz/24.75 MB, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6248 Processor (20C/40T 27.5M Cache, 2.5GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8256 Processor (4C/8T 16.5M Cache, 3.8GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6254 Processor (18C/36T 24.75M Cache, 3.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8253 Processor (16C/32T 22M Cache, 2.2GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 5118 Processor (12C/24T, 10.4(GT/s, 16.5M Cache, 2.3GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Platinum 8260 Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.4GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8260M Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.4GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8260L Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.4GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8268 Processor (24C/48T 35.75M Cache, 2.9GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8270 Processor (26C/52T 35.75M Cache, 2.7GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8276 Processor (28C/56T 38.5M Cache, 2.2GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8276M Processor (28C/56T 38.5M Cache, 2.2GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8276L Processor (28C/56T 38.5M Cache, 2.2GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8280M (28C/56T 38.5M Cache, 2.7Ghz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Platinum 8280L Processor (28C/56T 38.5M Cache, 2.7GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 5115 Processor (10C/20T, 10.4GT/s, 13.75M Cache, 2.4GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 5120 Processor (14C/28T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 2.2GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 5122 Processor ( 4C/8T, 10.4GT/s, 16.5M Cache, 3.6GHz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 6126 Processor (12C/24T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 2.6GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6128 Processor (6C/12T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 3.4GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6130 Processor (16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, 2.1GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6132 Processor (14C/28T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 2.6GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6134 Processor (8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3.2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6134M Processor (8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3.2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6136 Processor (12C/24T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3.GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6140 Processor (18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 2.3GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6140M Processor (18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 2.3GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6142 Processor (16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, 2.6GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6142M Processor (16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, 2.6GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6148 Processor (20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, 2.4GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6150 Processor (18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 2.7GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6152 Processor (22C/44T, 10.4GT/s, 30.25M Cache, 2.1GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6154 Processor (18C/36T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8153 Processor (16C/32T, 10.4GT/s, 22M Cache, 2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8160 Processor (24C/48T, 10.4GT/s, 33M Cache, 2.1GHz, DDR4-2667)
 • CPU Intel Xeon Platinum 8160M ( 24C/48T, 10.4GT/s, 33M Cache, 2.1Ghz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8164 Processor (26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, 2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8168 Processor (24C/48T, 10.4GT/s, 33M Cache, 2.7GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8170 Processor (26C/52T, 10.4GT/s, 35.75M Cache, 2.1GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8176 Processor (28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, 2.1GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8180 Processor (28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Platinum 8180M Processor (28C/56T, 10.4GT/s, 38.5M Cache, 2.5GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6128 Processor (6C/12T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 3.4GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6144 Processor ( 8C/16T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3.50 GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6146 Processor (12C/24T, 10.4GT/s, 24.75M Cache, 3.2GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6138 Processor (20C/40T, 10.4GT/s, 27.5M Cache, 2 GHz, DDR4-2667)
 • Intel Xeon Gold 6230 Processor (20C/40T 27.5M Cache, 2.1GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 6246 Processor ( 12C/24T 24.75M Cache, 3.3GHz, DDR4-2933)
 • Intel Xeon Gold 5117 Processor (4C/28T, 10.4GT/s, 19.25M Cache, 2Ghz, DDR4-2400)
 • Intel Xeon Gold 5218 Processor (16C/32T, 22M Cache, 2.3GHz, DDR4-2666)

Heat Sink Server

 • CPU Heatsink (GPU Ready) for PowerEdge R840

Ram Server

Dòng máy chủ này support tối đa 24 Thanh RAM. Bạn muốn chọn lắp bao nhiêu thanh RAM cho server này?

 • RAM Samsung M393A2K43CB2-CVF 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMAA8GR7AJR4N-WM 64GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM DDR4 Dell 16GB 2Rx8 2933MHz PC4-23400 ECC Registered DIMMs
 • RAM Micron 32GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Dual Rank x4
 • RAM Samsung M393A8K40B22-CWD 64GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40BB2-CTD 32GB DDR4-2666 LP ECC RDIMM
 • RAM Samsung M393A1K43BB1-CTD 8GB PC4-21300R DDR4 RDIMM
 • RAM Hynix HMAA8GR7A2R4N-VN 64gb 4RX4 PC4-21300 DIMM
 • RAM Hynix HMA84GR7AFR4N-VK 32GB PC4-21300 DDR4 Dual Rank x4
 • RAM Hynix HMA82GR7AFR8N-VK 16GB PC4-21300 Dual Rank x8
 • RAM Hynix HMA81GR7AFR8N-VK 8GB 2666MHz PC4-21300R Single Rank x8
 • RAM DELL 64GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Quad Rank x4
 • RAM DELL 64GB DDR4-2933 RDIMM PC4-23466U-R Dual Rank x4 Replacement
 • RAM DELL 64GB DDR4-2933 RDIMM PC4-23466U-R Dual Rank x4 Replacement
 • RAM DELL 32GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Dual Rank x4 Replacement
 • RAM DELL 32GB DDR4-2933 RDIMM PC4-23466U-R Dual Rank x4 Replacement
 • RAM DELL 32GB DDR4-2933 RDIMM PC4-23466U-R Dual Rank x4 Replacement
 • RAM DELL 32GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Dual Rank x4 Replacement
 • RAM DELL 16GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Dual Rank x8 Replacement
 • RAM DELL 16GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Dual Rank x8 Replacement
 • RAM DELL 16GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Dual Rank x8 Replacement
 • RAM DELL SNPTFYHPC/16G 16GB DDR4-2933 RDIMM PC4-23466U-R
 • RAM DELL SNPVM51CC/16G 16GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R
 • RAM DELL A9781927 8GB DDR4-2666 RDIMM PC4-21300V-R Single Rank x8
 • RAM DELL A9781931 128GB DDR4-2666 LRDIMM PC4-21300V-L Octa Rank x4
 • RAM DELL A9781930 64GB DDR4-2666 LRDIMM PC4-21300V-L Quad Rank x4
 • RAM Samsung M393A8G40AB2-CVF 64GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40CB2-CTD 32GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40DB2-CWE 32GB DDR4-3200 RDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40CM2-CVF 64GB DDR4-2933 LRDIMM
 • RAM Micron MTA36ASF4G72PZ-2G6 32GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Micron MTA36ASF4G72PZ-2G9 32GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Micron MTA18ASF2G72PDZ-2G6 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Micron MTA9ASF1G72PZ-2G6 8GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Micron MTA72ASS8G72LZ-2G6 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM DELL SNP4JMGMC/64G 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM Samsung M393A2K43CB2-CTD 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM Samsung M393A2K43DB2-CVF 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA84GR7DJR4N-WM 32GB DDR4-2933 RDIMM
 • Ram Dell Upgrade 128GB 2666MHz Intel Opt DC Persistent
 • Ram Dell Upgrade AA940922 16GB 2RX8 DDR4 RDIMM 2666MHz
 • RAM Samsung M393A4K40DB2-CVF 32GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Samsung M393A4K40DB3-CWE 32GB DDR4-3200 RDIMM
 • RAM Samsung M393A2K43DB3-CWE 16GB DDR4-3200 RDIMM
 • RAM Samsung M393A1K43DB2-CWE 8GB DDR4-3200 RDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40CM2-CTD 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40DM2-CTD 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM SK Hynix HMA84GR7CJR4N-VK 32GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA82GR7CJR8N-VK 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA82GR7CJR8N-WM 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA82GR7JJR8N-VK 16GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMA81GR7CJR8N-VK 8GB DDR4-2666 RDIMM
 • RAM SK Hynix HMAA8GL7CPR4N-VK 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM Samsung M386A8K40BM2-CTD 64GB DDR4-2666 LRDIMM
 • RAM SK Hynix HMAA8GL7CPR4N-WM 64GB DDR4-2933 LRDIMM
 • RAM Micron MTA18ASF2G72PDZ-2G9 16GB DDR4-2933 RDIMM
 • RAM Micron MTA144ASQ16G72LSZ‐2S6 128GB DDR4-2666 LRDIMM

Ổ Cứng Server

 • Ổ Cứng HDD Dell 400-ATJZ 2TB 7.2K SATA 6Gbps 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng HDD Dell 400-ATJO 1.2TB 10K SAS 12Gbps 512n 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-ATMR 1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 512n 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDQU 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDIL 800GB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDGY 1.6TB SSD SAS Write Intensive 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BCLW 480GB SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng Dell SSD 240GB M.2 SATA 6Gbps Drive [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDQS 1.92TB SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDUX 960GB SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDWE 480GB SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BBPN 960GB SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDPQ 480GB SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDUO 1.92TB SATA Mix Use 6Gbps 512e 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDUD 240GB SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDQI 3.84TB SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDHR 400GB SAS Write Intensive 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BFCI 800GB SAS 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng Dell 3.84TB NVMe Read Intensive Express Flash 2.5inch [NVME]
 • Ổ cứng SSD Dell 400-BEQG 960GB SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ cứng SSD Dell 400-BERF 3.84TB SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-AVSS 480GB M.2 SATA 512n 6Gbps [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BBQZ 3.84TB SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BBQP 1.92TB SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BCNN 960GB SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BFQT 3.84TB value SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BCMP 1.92TB SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BCMS 3.84TB SAS Mix Use 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng Intel 2TB NVMe Mixed Use Express Flash HHHL AIC [NVME]
 • Ổ Cứng SSD Dell 6.4TB NVMe PCIe card [NVME]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BEEN 375GB NVMe Ultra 2.5inch SFF [NVME]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BFEP 960GB NVMe 2.5inch SFF [NVME]
 • Ỏ Cứng SSD Dell 400-BGKB 3.84TB SAS Read Intensive 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BEDX 6.4TB NVMe 2.5inch SFF [NVME]
 • Ổ Cưng SSD Dell 400-BEEG 1TB NVMe 2.5inch SFF [NVME]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BERK 3.2TB NVMe 2.5inch SFF [NVME]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BERO 1.6TB NVMe 2.5inch SFF [NVME]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BEEB 4TB NVMe 2.5inch SFF [NVME]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BEDQ 3.2TB NVMe 2.5inch SFF [NVME]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BEEL 1.6TB NVMe 2.5inch SFF [NVME]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-AZBK 1.92TB SAS 12Gbps 512e 2.5inch [SAS]
 • Dell 300GB 15K RPM HDD SAS 12Gbps 512n 2.5inch Hot-plug hard drive [SAS]
 • Dell 600GB 15K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5inch Hot-plug drive [SAS]
 • 400-ATJD Dell G14 1TB 12G 7.2K 2.5inch SAS HDD [SAS]
 • Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5inch Hot-plug HDD [SAS]
 • Dell 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps 512n 2.5inch Hot-plug HDD [SAS]
 • Ổ Cứng HDD Dell 400-ATJR G14 1.8TB 12G 10K SAS 2.5inch 512e [SAS]
 • Ổ Cứng HDD Dell 400-ABHQ G14 2.4-TB 12G 10K 2.5inch 512e [SAS]
 • Ổ Cứng SSD Dell 400-BDUD 960GB SATA 6Gbps 512e 2.5inch [SATA]
 • Ổ Cứng SSD Dell 403-BCCE 1.6TB NVMe PCIe card [NVME]

Tray Server

 • Tray Dell Poweredge DXD9H 2.5inch
 • Tray DELL 14G 2.5in

Power Supply Server

 • dell power supply 750w
 • Dell Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 750-Watt
 • Dell Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 1600W
 • Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 750W, Titanium, 200-240VAC, CusKit
 • Dell 2000-Watt Single Hot-Plug Power Supply
 • DELL Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 1100W Liteon, CusKit
 • DELL Single, Hot-plug DC Power Supply (1+0), 1100-Watt -48VDC Only,CusKit

Ổ Đĩa DVD Server

 • Dell DVD ROM SATA Internal for PowerEdge R840
 • Dell Slimline 8X DVD-ROM 7920 Rack
 • Dell DVD +/-RW SATA Internal for PowerEdge R840

Network Module Server

 • Intel XL710 Dual Port 40G QSFP+ Converged Network Adapter
 • Dell Intel X710 Dual Port 10Gb DA/SFP+, + I350 Dual Port 1Gb Ethernet
 • Dell Intel X710 Quad Port 10Gb DA/SFP+ Ethernet
 • Intel X520 DP 10Gb DA/SFP+ Server Adapter, Full Height
 • Intel Ethernet I350 Quad Port 1 Gigabit Server Adapter PCIe Card
 • Mellanox ConnectX-4 Lx Dual Port 25GbE SFP28 Network Adapter,
 • Intel X520 Dual Port 10Gigabit SFP Server Adapter Ethernet PCIe Low Profile
 • Intel Ethernet I350 QP 1Gb Server Adapter, Low Profile
 • Dell Broadcom 5720 Dual Port 1Gigabit Network Interface Card Full Height
 • Broadcom 5719 QP 1Gb Network Interface Card, Full Height
 • ntel X710 Dual Port 10Gb Direct Attach, SFP+, Converged Network Adapter
 • Dell Mellanox ConnectX-3 Pro Dual Port 40 GbE QSFP+ PCIe Adapter Low Profile, V2
 • Intel X550 Dual Port 10G Base-T Adapter, Full Height, Customer Install
 • Dell Intel XXV710 Dual Port 25GbE SFP28 PCIe Adapter
 • Dell 12Gbps SAS Host Bus Adapter External Controller - Full Height
 • Dell Emulex LPe31000-M6-D Single Port 16 GB Fibre Channel Host Bus Adapter
 • Qlogic 2562 Dual Channel 8Gb Optical Fiber Channel HBA PCIe Low Profile
 • Dell 540-BBUO Dual Port Broadcom 57416 10Gb Base-T
 • DELL 540-BBUN Broadcom 57412 Dual Port 10Gb, SFP+ PCIe Adapter
 • Intel Ethernet 540-BBGZ I350 DP 1Gb Server Adapter
 • Intel X710 540-BBIW Quad Port 10Gb Direct Attach SFP+
 • Dell 540-BBUP Dual Port Broadcom 57414 25Gb SFP28
 • Intel 540-BBVB X710 Quad Port 10GbE Base-T PCIe Adapter

Module Card HBA

 • Qlogic 2692 Dual Port 16Gb Fibre Channel Card HBA
 • Card HBA Dell SAS 12Gbps Host Bus Adapter External Controller Low Profile
 • Card Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Low Profile
 • Card HBA Dell 403-BBLS Emulex LPe31000-M6-D Single Port 16GB Fibre Channel
 • Emulex LPe31002-M6-D Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA, Customer Install
 • Dell 405-AADZ 12Gbps SAS Host Bus Adapter External Controller

Module Memory Server

 • T3P9M 12 Slot Memory Riser Board

Front Bays Server

Dell EMC PowerEdge R840 - 2.5 Inch

Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: #R840-2.5INCH ?

Có 69 bình luận:
N
Ninh
đánh giá 5 sao
Phần mềm ảo hóa VMware cho máy chủ Dell R840 shop có không vậy?
25 ngày
N
Lan Nhi

Phần mềm VMware có một vài mã: VMware vSphere 7, VMware vCenter Server 7, VMware vSphere 7 Essentials Kit. Anh vui lòng để ý điện thoại, nhân viên CNTTShop sẽ sớm liên hệ để tư vấn chi tiết cho mình ạ

25 ngày
N
Nghi
đánh giá 5 sao
Main máy chủ Dell R840 shop sẵn hàng không? Hàng tháo máy cũng được nha shop
3 tháng
N
Lan Nhi

Chị vui lòng check email để nhận báo giá chi tiết main cho máy chủ Dell R840 ạ

3 tháng
L
đánh giá 5 sao
Broadcom 57810S Dual Port 10GB Base-T PCI-Express Network Card Adapter, card này có lắp đc máy chủ Dell R840 ko shop?
4 tháng
N
Lan Nhi

Broadcom 57810S Dual Port 10GB Base-T PCI-Express Network Card Adapter hoàn toàn tương thích với máy chủ Dell R840 ạ. Thông tin đến chị!

4 tháng
A
Dương Tùng Anh
đánh giá 5 sao
Mình mua máy chủ cho dự án cần đầy đủ giấy tờ, CO-CQ về EU, nhờ bác báo giá máy chủ Dell R840, cấu hình cụ thể số lượng, và thông tin dự án đã gửi vào mail, báo lại sớm giúp mình để trình CĐT nhé
5 tháng
M
Thanh Minh

CNTTSHOP phân phối máy chủ Dell đầy đủ giấy tờ và CO CQ, báo giá máy chủ Dell R840 đã gửi vào mail, anh check mail để biết thông tin, cần hỗ trợ thêm anh liên hệ hotline anh nhé

5 tháng
H
Hoành
đánh giá 5 sao
Em có đơn hàng dự án máy chủ Dell, cần build cấu hình theo nhu cầu cho khách, yêu cầu em đã gửi vào mail, nhờ bên bác hỗ trợ, phản hồi cho em sớm nhé ạ
5 tháng
M
Thanh Minh

Hi anh, bên em đã gửi lại mail báo giá cấu hình máy chủ Dell theo nhu cầu sử dụng của khách với chi phí tốt nhất, anh check mail để biết thông tin anh nhé

5 tháng

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.