Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 C9400-SUP-1XL Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module C9400-SUP-1XL $ 25,500 299,625,000 đ

Card điều khiển Cisco C9400-SUP-1XL Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module

Giá tốt
2 C9400-SUP-1XL-Y/2 Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module C9400-SUP-1XL-Y/2 $ 19,380 227,715,000 đ

Cisco C9400-SUP-1XL-Y/2 Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module

Giá tốt
3 C9400-SUP-1XL-Y Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module C9400-SUP-1XL-Y $ 19,380 227,715,000 đ

Cisco C9400-SUP-1XL-Y Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module

Giá tốt
4 C9400-SUP-1XL/2 Cisco 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module C9400-SUP-1XL/2 $ 19,380 227,715,000 đ

Cisco C9400-SUP-1XL/2 Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module sử dụng cho C9404R C9407R C9410R

Giá tốt
5 C9400-SUP-1/2 Cisco 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module C9400-SUP-1/2 $ 14,280 167,790,000 đ

Cisco C9400-SUP-1/2 Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module sử dụng cho C9404R C9407R C9410R

Giá tốt
6 C9400-SUP-1 Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module C9400-SUP-1 $ 20,400 239,700,000 đ

Cisco C9400-SUP-1 Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module sử dụng cho C9404R C9407R C9410R

Giá tốt
7 C9400-SUP-1XL-B Cisco Catalyst 9400 Series Sup-1XL Bundle Select Option. C9400-SUP-1XL-B Updating... Updating...

Cisco Catalyst 9400 Series Sup-1XL Bundle Select Option C9400-SUP-1XL-B .

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.