Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FG-500E Firewall Fortinet FortiGate 500E series FG-500E $ 19,500 Liên hệ

Phân phối thiết bị Tường lửa doanh nghiệp Firewall Fortinet FortiGate FG-500E 2x 10 GE SFP+ slots, 10x GE RJ45 ports (including 1x MGMT port, 1x HA port, 8x switch ports), 8x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated

Giá tốt
2 FG-500E-BDL-950-12 FortiGate-500E 24x7 UTM Protection 1 Year License FG-500E-BDL-950-12 $ 32,175 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-500E-BDL-950-12 - FortiGate-500E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year License

Giá tốt
3 FG-500E-BDL FortiGate 500E with 1 year 8x5 UTM Bundle License FG-500E-BDL $ 45,000 Liên hệ

Tường lửa Firewall Fortinet FortiGate FG-500E-BDL, 2x 10 GE SFP+, 1 MGMT, 1 HA, 8x GE RJ45 ports, 8 GE SFP, with 1 year 8x5 Forticare FortiGuard UTM Bundle License

Giá tốt
4 FG-500E-BDL-871-12 FortiGate-500E 8x5 Enterprise Protection 1 Year FG-500E-BDL-871-12 $ 31,500 Liên hệ

Thiết bị tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-500E-BDL-871-12 - FortiGate-500E Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt
5 FG-500E-BDL-974-12 FortiGate-500E 24x7 Enterprise Protection 1 Year FG-500E-BDL-974-12 $ 33,250 Liên hệ

Tường lửa Firewall Fortinet Fortigate FG-500E-BDL-974-12 - FortiGate-500E Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year License

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.