Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Module quang Brocade 10G-SFPP-SR 10GBASE-SR optic LC 850nm 300m MMF 10G-SFPP-SR Updating... Updating... Module quang Brocade 10G-SFPP-SR 10GBASE-SR, SFP+ optic (LC), target range 850nm 300m over Multi Mode Transceiver Giá tốt
2 Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-8 10GBASE-SR optic LC 850nm 300m MMF 10G-SFPP-SR-8 Updating... Updating...

Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-8 10GBASE-SR, SFPP MMF LC connector, target range 850nm 300m over Multi Mode Transceiver 8-pack

Giá tốt
3 Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-S 10GBASE-SR optic LC 850nm 300m MMF 10G-SFPP-SR-S Updating... Updating... Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-S 10GBASE-SR, SFPP MMF LC connector, standard temperature (0°C to 70°C) Giá tốt
4 Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-S8 10GBASE-SR optic LC 850nm 300m MMF 10G-SFPP-SR-S8 Updating... Updating... Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-S8 10GBASE-SR, S FPP MMF LC connector, standard temperature (0°C to 70°C), 8-pack Giá tốt
5 Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-SA 10GBASE-SR optic LC 850nm 300m MMF 10G-SFPP-SR-SA Updating... Updating... Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-SA 10GBASE-SR, SFP+ optic (LC), target range 300m over MMF, standard temperature (0°C to 70°C), TAA compliant Giá tốt
6 Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-SA8 10GBASE-SR optic LC 850nm 300m MMF 10G-SFPP-SR-SA8 Updating... Updating... Module quang Ruckus 10G-SFPP-SR-SA8 10GBASE-SR, SFP+ optic (LC), target range 300m over MMF, standard temperature (0°C to 70°C), TAA compliant, 8-pack Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản