Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 AT-SPLX10 Allied Telesis 1000LX SFP, LC, SMF, 1310 nm, 10 km Transceiver AT-SPLX10 Updating... Updating...

Phân phối AT-SPLX10 Giá Tốt - Module quang Allied Telesis AT-SPLX10 1000LX SFP, LC, Single Mode SMF, 1310 nm, 10 km Optics Transceiver

Giá tốt
2 AT-SPLX10/I Allied Telesis 1000LX SFP, LC, SMF, 1310 nm, (10 km), I-Temp AT-SPLX10/I Updating... Updating...

Module quang Allied Telesis AT-SPLX10/I 1000LX SFP, LC, SMF, 1310 nm, (10 km), industrial temperature (I-Temp -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)) Transceiver

Giá tốt
3 AT-SPLX10/E Allied Telesis 1000LX SFP, LC, SMF, (10 km), Ext. Temp, TAA AT-SPLX10/E Updating... Updating...

Module quang Allied Telesis AT-SPLX10/E 1000LX SFP, LC, SMF, (10 km), extended temperature (Ext. Temp -40°C to 105°C (-40°F to 221°F)), TAA Compliant

Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.