Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FS-424D Fortinet FortiSwitch 424D 24 Ports GE, 2x 10GE SFP+ FS-424D $ 2,750 Liên hệ Phân phối Fortinet FS-424D FortiSwitch 424D FortiGate switch Layer 2 và layer 3 controller compatible switch with 24 GE RJ45 Ports, 2x 10 GE SFP+ ports, chính hãng giá tốt, FortiSwitch FS-424D datasheet Giá tốt
2 FS-424D-POE Fortinet FortiSwitch 424D-POE 24 Ports GE PoE+, 2x 10GE SFP+ FS-424D-POE $ 3,875 Liên hệ Phân phối Fortinet FS-424D-POE FortiSwitch 424D-POE FortiGate switch Layer 2 và layer 3 controller compatible switch with 24 GE RJ45 Ports PoE+ 185W, 2x 10 GE SFP+ ports, chính hãng giá tốt, FortiSwitch FS-424D-POE datasheet Giá tốt
3 FS-424D-FPOE Fortinet FortiSwitch 424D-FPOE 24 Ports GE PoE+, 2x 10GE SFP+ FS-424D-FPOE $ 5,000 Liên hệ Phân phối Fortinet FS-424D-FPOE FortiSwitch 424D-FPOE FortiGate switch Layer 2 và layer 3 controller compatible switch with 24 GE RJ45 Ports PoE+ 370W, 2x 10 GE SFP+ ports, chính hãng giá tốt, FortiSwitch FS-424D-FPOE datasheet Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.