Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 FWF-90D Firewall Fortinet FortiWiFi 90D series FWF-90D Updating... Updating...

Phân phối FWF-90D Firewall FortiWiFi 16 GE RJ45 ports (2 WAN, 14 Switch ports) Wireless 802.11a/b/g/n, 32 GB storage, FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16 giá tốt

Giá tốt
2 FWF-90D-POE Firewall Fortinet FortiWiFi 90D-POE FWF-90D-POE Updating... Updating...

Phân phối FWF-90D-POE Firewall FortiWiFi 16x GE RJ45 ports (2x WAN ports, 10x Switch ports, 4x PoE ports), Wireless (802.11a/b/g/n), 32 GB SSD giá tốt

Giá tốt
3 FWF-90D-BDL Firewall Fortinet FortiWiFi 90D series FWF-90D-BDL Updating... Updating... FWF-90D-BDL Firewall FortiWiFi 16 GE RJ45 ports (2 WAN, 14 Switch) Wireless 802.11a/b/g/n, 32 GB storage giá tốt.Include 1 year 8x5 Forticare FortiGuard Giá tốt
4 FWF-90D-POE-BDL Firewall Fortinet FortiWiFi 90D-POE FWF-90D-POE-BDL Updating... Updating... FWF-90D-POE-BDL Firewall FortiWiFi 16 GE RJ45 ports (2 WAN/10 Switch/4 PoE), Wireless (802.11a/b/g/n), 32 GB SSD include 1 year 8x5 Forticare FortiGuard Giá tốt
5 FWF-90D-BDL-950-12 - FortiWiFi-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year FWF-90D-BDL-950-12 Updating... Updating... FWF-90D-BDL-950-12 - FortiWiFi-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard UTM Protection 1 Year Giá tốt
6 FWF-90D-BDL-871-12 - FortiWiFi-90D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FWF-90D-BDL-871-12 Updating... Updating... FWF-90D-BDL-871-12 - FortiWiFi-90D Hardware plus 8x5 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt
7 FWF-90D-BDL-974-12 - FortiWiFi-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year FWF-90D-BDL-974-12 Updating... Updating... FWF-90D-BDL-974-12 - FortiWiFi-90D Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Enterprise Protection 1 Year Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản