Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Switch BDCOM S2928 24 GE Base-T Ports, 4 SFP/Base-T 4 GE/10GE S2928 Updating... Updating... Phân phối Switch BDCOM S2928 24 GE Base-T ports, 4 100/1000M auto-adaptation SFP/Base-T combo ports, 4 GE/10GE auto-adaptation SFP ports chính hãng giá tốt Giá tốt
2 Switch BDCOM S2928P 24 GE POE 400W Ports, 4 GE/10GE SFP Ports S2928P Updating... Updating... Phân phối Switch BDCOM S2928P 24 gigabit POE ports, 4 GE/10GE SFP+ ports; the standard AC220V power supply, 400W POE power chính hãng giá tốt Giá tốt
3 Switch BDCOM S2928P-800 24 GE POE 800W Ports, 4 GE/10GE SFP S2928P-800 Updating... Updating... Phân phối Switch BDCOM S2928P-800 (S2928P 800) 24 gigabit POE ports, 4 GE/10GE SFP+ ports; the standard AC220V power supply, 800W POE power chính hãng giá tốt Giá tốt
4 Switch BDCOM S2928F 16 SFP Ports, 8 TX/SFP, 4 10GE/GE SFP+ Ports S2928F Updating... Updating... Phân phối Switch BDCOM S2928F 16 gigabit SFP ports, 8 gigabit TX/SFP ports, 4 10GE/GE auto-adaptive SFP+ ports chính hãng giá tốt Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản