Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Module quang Juniper EX-SFP-1GE-LH SFP 1000Base-LH 1550nm 70km SMF EX-SFP-1GE-LH​ $ 6,000 4,230,000 đ

Phân phối Module quang Juniper EX-SFP-1GE-LH (EX SFP 1GE LH) SFP 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optics 1550nm for 70km on Single mode Transceiver giá tốt

Giá tốt
2 Module quang Juniper SFP-1GE-LH SFP 1000Base-LH 1550nm 70km SMF SFP-1GE-LH $ 5,995 70,441,250 đ Phân phối Module quang Juniper SFP-1GE-LH (SFP 1GE LH) SFP 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optics 1550nm for 70km on Single mode Transceiver chính hãng giá tốt Giá tốt
3 Module quang Juniper SFP-1GE-LH-ET SFP 1000Base-LH 1550nm 70km SMF SFP-1GE-LH-ET Updating... Updating... Phân phối Module quang Juniper SFP-1GE-LH-ET (SFP 1GE LH ET) SFP 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optics 1550nm for 70km on Single mode Extended temperature Transceiver chính hãng giá tốt Giá tốt
4 JX-SFP-1GE-LH - SFP 1000Base-LH Gigabit Optical Tranceiver SFP Module JX-SFP-1GE-LH $ 6,000 70,500,000 đ JX-SFP-1GE-LH - SFP 1000Base-LH Gigabit Optical Tranceiver SFP Module Giá tốt
5 SRX-SFP-1GE-LH - Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module SRX-SFP-1GE-LH $ 6,000 70,500,000 đ SRX-SFP-1GE-LH - Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module Giá tốt
6 SRX-SFP-1GE-LH-ET - Extended Temperature Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module SRX-SFP-1GE-LH-ET $ 7,000 82,250,000 đ SRX-SFP-1GE-LH-ET - Extended Temperature Small Form Factor Pluggable 1000Base-LH Gigabit Ethernet Optic Module Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản