Hướng dẫn reset switch BDCOM về cấu hình mặc định

Tổng quan:

Bài viết này cung cấp thông tin về phương pháp để reset switch BDcom về cấu hình mặc định của nhà sản xuất. Vì dùng chung OS nên hầu hết các dòng switch BDcom có thể dùng cách này để reset config.

Các bước thực hiện reset configuration switch bdcom:

  1. Cắm dây console kết nối máy tính với switch.
    • Khởi động lại switch và nhấn Ctrl + P (Để truy cập vào mode monitor).
  2. Sau đó ta sử dụng các lệnh: 

Monitor#dir flash

Monitor#delete startup-config

Monitor#reboot

  • Kiểm tra ổ flash của switch.
  • Xóa file lưu trữ cấu hình startup – config.

Sau khi Reboot lại thiêt bị đã trở về cấu hình mặc định của nhà sản xuất

Switch#show running-config

Switch#more startup-config

 Dùng 2 lệnh trên để kiểm tra xem thiết bị đã thật sự về mặc định chưa

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản