Chuyên mục về Cisco
Cấu hình NTP Server với Cisco ACI, configuration NTP Cisco APIC Hướng dẫn cấu hình NTP Server với giao diện quản trị Cisco ACI (qua giao diện Web GUI). Cách tạo date và time Policy và thông tin địa chỉ IP của Máy chủ NTP. Configuration NTP server with Cisco APIC.
Cài đặt cấu hình cơ bản Cisco ACI CIMC, Configure APIC CIMC Hướng dẫn cấu hình và cài đặt cơ bản giao diện CIMC của Cisco ACI, cài đặt các thống số CIMC IP và NIC, Pref DNS Server... Cách cài đặt thông tin đăng nhập như: mật khẩu và IP mặc định cho giao diện Cisco ACI CIMC, để kích hoạt giao diện quản trị trên Web. Configuration CIMC of Cisco APIC interface.
Hướng dẫn đổi mô tả cổng Cisco ACI, change description port Cisco APIC Hướng dẫn cấu hình đổi mô tả 1 cổng trên switch Cisco qua giao diện quản trị Cisco ACI (qua giao diện Web GUI và câu lệnh CLI). Cách đổi mô tả trên 1 cổng vật lý hoặc 1 Port-channel hoặc 1 vPC. Cách thực hiện phương pháp API REST. Change description 1 port with Cisco APIC
Hướng dẫn Enable nhiều cổng Cisco ACI, No shutdown port Cisco APIC Hướng dẫn cấu hình Enable nhiều cổng trên switch Cisco cùng lúc qua giao diện quản trị Cisco ACI (qua giao diện Web GUI và câu lệnh CLI). Cách bật cùng lúc nhiều cổng vật lý và Port-channel. No shutdown many port with Cisco APIC (Web GUI interface and command CLI)
Hướng dẫn Enable 1 cổng switch Cisco ACI, No Shutdown port Cisco APIC Hướng dẫn Enable 1 cổng trên switch bằng giao diện quản trị Cisco ACI (qua cả giao diện Web GUI và câu lệnh CLI). Cách bật 1 cổng vật lý hoặc bật 1 Port-Channel. No Shutdown 1 port on switch through Cisco APIC interface (with Web GUI and command CLI).
Cấu hình 1 cổng switch có vPC Cisco ACI, access vlan Cisco APIC Hướng dẫn khai báo 1 port kết nối đến server có vPC, access vlan với giao diện quản trị Cisco ACI (qua cả giao diện Web GUI và câu lệnh ACI). Declare 1 port connect to server with VPC and access vlan Cisco APIC (interface Web GUI, command CLI).
Kiểm tra công suất thu phát quang Cisco ACI, show DOM Cisco ACI, Cisco APIC Hướng dẫn cách kiểm tra công suất thu Rx power (DOM) trên 1 cổng của switch bằng giao diện Cisco ACI, Cisco APIC (sử dụng giao diện: Web GUI, câu lệnh CLI, ứng dụng REST API). Chúng ta có thể giám sát các cổng module qua các thông số như: công suất đầu vào/đầu ra, nhiệt độ và điện áp.
Hướng dẫn Shutdown nhiều cổng Cisco ACI, Shutdown ports Cisco APIC Hướng dẫn shutdown nhiều cổng trên switch cùng lúc qua giao diện quản trị Cisco ACI (thực hiện trên cả giao diện Web GUI và câu lệnh CLI). Cách để shutdown nhiều cổng vật lý và Port-channel cùng 1 lúc. Shutdown many ports through Cisco APIC interface (with Web GUI and command CLI).
Hướng dẫn Shutdown 1 cổng switch với Cisco ACI, Shutdown port Cisco APIC Hướng dẫn cách shutdown 1 cổng trên switch thông qua giao diện quản trị Cisco ACI (qua cả giao diện Web GUI và câu lệnh CLI). Shutdown a port of swith through Cisco APIC interface (with Web GUI interface and command CLI).
Tìm IP và MAC của 1 port với Cisco ACI, check IP and MAC Cisco APIC Hướng dẫn cách tìm địa chỉ IP và địa chỉ MAC của 1 port trên switch Cisco bằng giao diện quản trị Cisco ACI (qua cả giao diện web GUI và câu lệnh CLI), check IP and MAC address with interface Cisco APIC (Web GUI and command CLI)
Hướng dẫn cấu hình Port-channel bằng Cisco ACI (không có vPC) Hướng dẫn cấu hình Port-channel qua giao diện quản trị Cisco ACI (không có vPC), sử dụng cả giao diện Web GUI và câu lệnh CLI. Etherchannel configuration (no vPC) through the Cisco APIC interface (use Web GUI and command CLI).
Cấu hình cổng vật lý bằng giao diện Cisco ACI, không có VPC Hướng dẫn Hướng dẫn cấu hình cổng vật lý, không có vPC bằng giao diện quản trị Cisco ACI, qua cả giao diện web gui và câu lệnh CLI. declare 1 port connect to server use physical port (no vPC) with Cisco APIC.
SSH là gì? Hướng dẫn cấu hình SSH trên các thiết bị Cisco SSH là gì? Hướng dẫn cấu hình SSH để truy cập từ xa trên các thiết bị Cisco
Kiểm tra log của thiết bị với Cisco ACI, check log Cisco APIC Hướng dẫn kiểm tra log các sự kiện và log tác động vào thiết bị (sử dụng qua cả giao diện Web GUI và câu lệnh CLI), để từ đó phân tích lỗi phát sinh và tiết hành bảo trì hệ thống mạng. Check log event and log of device with interface Cisco APIC (on Web GUI and commad CLI).
Hướng dẫn cấu hình cơ bản Firewall Cisco ASA bằng CLI Hướng dẫn cấu hình cơ bản trên firewall Cisco ASA5505, ASA 5506, ASA5508... cấu hình vlan, cấu hình asa ra Internet, ntp, telnet, ssh, DHCP trên các dòng Firewall ASA của Cisco.
Chuyên mục chính
Bài viết Xem nhiều nhất
Bài viết nổi bật
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản