Chuyên mục về A10 Network
Hướng dẫn cấu hình IP Persistence trên Load Balance A10 Network Tính năng Source IP Persistence cho phép khi 1 đi qua LB vào 1 Node Server A thì những request sau cũng sẽ đi vào Node Server A chứ không vào server khác. Tính năng này được cấu hình cho các ứng dụng như http web, có authentication.
Chuyên mục chính
Bài viết Xem nhiều nhất
Bài viết nổi bật
Sản phẩm liên quan

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2023 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản