Chuyên mục về Palo Alto

Hướng dẫn cấu hình cơ bản Firewall Palo Alto

Hướng dẫn cấu hình cơ bản tường lửa Firewall Palo Alto bao gồm: cấu hình interface, IP address, NAT, VLAN, zone, policy, cấu hình internet trên firewall Palo Alto. How to configure Firewall Palo Alto?

Hướng dẫn cấu hình PPPoE trên Firewall Palo Alto

Bài viết hướng dẫn cấu hình PPPoE trên tường lửa firewall Palo Alto, cấu hình cổng WAN Interface. How to configure WAN interface, PPPoE on firewall Palo Alto.
Chuyên mục chính
Bài viết Xem nhiều nhất
Bài viết nổi bật

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2023 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản