Cấu hình cơ bản firewall Checkpoint.

Sơ đồ hệ thống

Kết nối cổng management trên firewall checkpoint

Kết nối máy tính với cổng Management trên firewall Checkpoint, đặt ip cho máy tính của bạn ở dải 192.168.1.x và net mask 255.255.255.0. Truy cập vào firewall qua địa chỉ ip mặc định 192.168.1.1 và tài khoản mặc định admin/admin. Sau đó các bạn sẽ được chuyển tới giao diện Configuration Wizard, chọn Next

Cài đặt cơ bản firewall checkpoint

Ở cửa sổ Deployment Options mục Setup chọn Countinue with configuration Next.

Cài đặt cơ bản firewall checkpoint

Tiếp tục, kiểm tra lại cấu hình cổng management, có thể đổi ip hoặc cổng management nếu muốn.

Cấu hình cơ bản firewall checkpoint.

Setup cổng kết nối với internet, các bạn có thể đặt ip của cổng này hoặc bỏ qua cài đặt sau và chọn Next.

Cài đặt cơ bản tường check point

Đặt hostname cho thiết bị và cài đặt DNS server.

Basic config firewall checkpoint

Các bước tiếp theo bao gồm tùy chỉnh múi giờ hoặc NTP server cho thiết bị, cài đặt tài khoản admin của thiết bị và chế độ hoạt động các bạn chọn Next (có thể thay đổi sau nếu muốn). Sau đó đợi thiết bị kết thúc đồng bộ cấu hình và reboot.

Cài đặt cơ bản tường lửa checkpoint

Sau khi thiết bị khởi động lại, các bạn có thể đăng nhập và bắt đầu sử dụng thiết bị.

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản