Logo Công Ty TNHH Việt Thái Dương

The Best Global Price List Checking Tool
Router, Switch, Module Quang, Firewall, Wireless AP...

#No Hình ảnh Part name Giá List Giá thị trường Mô tả
1 Module quang Brocade 40G-QSFP-LR4 40GBase-LR4 optic LC 10km SMF 1-pack 40G-QSFP-LR4 $ 13,995 32,888,250 đ Phân phối Module quang Brocade 40G-QSFP-LR4 40GBase-LR4 QSFP+ (40G QSFP LR4 40GBase LR4 QSFP+) optic (LC), 1264.5 to 1337.5 nm up 10km Single Mode, 1-pack Transceiver chính hãng giá tốt Giá tốt
2 Module quang Ruckus E40G-QSFP-LR4 optic LC 1310nm 10km SMF E40G-QSFP-LR4 $ 14,012 164,641,000 đ Module quang Ruckus E40G-QSFP-LR4 40GBASE-LR4 QSFP+ optic (LC), for up to 10Km over SMF Giá tốt
3 Module quang Ruckus E40G-QSFP-LR4-8 optic LC 1310nm 10km SMF 8-pack E40G-QSFP-LR4-8 $ 79,960 939,530,000 đ Module quang Ruckus E40G-QSFP-LR4-8 40GBASE-LR4 QSFP+ optic (LC), for up to 10Km over SMF, 8-pack Giá tốt
4 Module quang Ruckus E40G-QSFP-LR4-INT optic LC 1310nm 10km SMF E40G-QSFP-LR4-INT Updating... Updating... Module quang Ruckus E40G-QSFP-LR4-INT 40GBASE-LR4 QSFP+ to 4 SFP+ optic (LC), for up to 10Km over SMF Giá tốt

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản