Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt Firewall Sophos

Đối với thiết bị Firewall Sophos mới, sau khi hoàn thành cấu hình ban đầu của thiết bị, các bạn cần phải Register Firewall lên Sophos Portal để Active thiết bị và các license kèm theo. Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn đăng ký và kích hoạt Firewall Sophos.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi kích hoạt Firewall Sophos, bạn cần hoàn thành xong các quy trình sau:

  • Hoàn thành các bước cài đặt ban đầu trên Firewall.
  • Thiết lập kết nối có Internet đến cổng Wan của Firewall

Đăng ký tài khoản Sophos trên Sophos Portal

Để kích hoạt thiết bị, các bạn cần phải đăng ký 1 Sophos ID. Nếu đã có tài khoản Sophos, các bạn có thể chuyển qua bước tiếp theo để đăng ký thiết bị.

Truy cập vào https://login.sophos.com/, Chọn Create Sophos ID để tạo mới tài khoản.

create sophos id

Nhập địa chỉ email dùng để đăng ký, nhấn Send Verification Code.

Nhập địa chỉ email dùng để đăng ký tài khoản

Một mã gồm 6 chữ số sẽ được gửi tới email. Kiểm tra Inbox hoặc hộp thư Spam để lấy Code. Nhập code vào ô Verification Code và chọn Verify Code. Nhấn Next để tiếp tục, điền các thông tin như Password, First Name, Last Name:

tạo password cho tài khoản

Nhấn Next để hoàn tất quá trình đăng ký

Register và Activate Sophos Firewall

Sau khi đăng ký tài khoản và thực hiện xong các cài đặt ban đầu, truy cập vào ip quản trị thiết bị bằng port 4444: https://x.x.x.x:4444 để truy cập vào trang quản trị. Thiết bị sẽ yêu cầu bạn phải đăng ký để tiếp tục sử dụng. Chọn I have an existing serial number, bạn có thể lấy serial trên tem của thiết bị hoặc trên hộp.

Nhấn Continue để tiếp tục, thiết bị sẽ yêu cầu Sophos ID để register. Chọn Login và đăng nhập với tài khoản vừa tạo ở bước trên.

đăng nhập với tài khoản sophos vừa tạo

Sau khi đăng nhập thành công, nhập capcha và nhấn Continue, số Serial của thiết bị sẽ được register với Sophos ID của bạn.

đăng ký serial với sophos id

Khi đăng ký thành công, bạn sẽ thấy màn hình sau.

đăng ký thành công

Kiểm tra License

Sau khi đăng ký thành công, thiết bị sẽ được active và các license mua kèm thiết bị sẽ được đồng bộ xuống. Bạn có thể kiểm tra trên thiết bị hoặc trong tài khoản Sophos.

Show License trên Sophos ID

Đăng nhập vào tài khoản Sophos ID bạn vừa tạo trên Sophos Portal, vào My Applications > MySophos

kiểm tra license trên sophos portal

Trên trang MySophos, chọn Network Protection > View Devices để xem thiết bị và các license đã được active trên thiết bị. Tại đây các bạn cũng có thể download firmware hoặc thực hiện các tác vụ khác.

xem license đã được kích hoạt trên thiết bị

Kiểm tra License trên thiết bị

Truy cập vào mục System > Administration, chọn tab Licensing để xem các license đã được active trên thiết bị.

kiểm tra license trên thiết bị

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản