Hướng dẫn Reset Password Firewall Sophos

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn reset password tài khoản Admin trong trường hợp quên mật khẩu quản trị. Yêu cầu cần phải có cáp console để truy cập vào thiết bị qua giao diện dòng lệnh.

Reset password qua giao diện Console

Bước 1: Kết nối dây Console vào firewall Sophos, khởi động lại thiết bị. Khi màn hình hiển thị màn hình nhập password, gõ RESET thay cho mật khẩu admin để truy cập vào menu reset password.

Bước 2: Chọn mục 4. Reset password for admin user để reset password. Bạn cũng có thể chọn mục 1,2 hoặc 3 nếu cần reset cả cấu hình của thiết bị.

Bước 3: gõ Y để reset password admin. Mật khẩu mặc định để đăng nhập vào thiết bị sau khi reset là admin.

Reset password qua giao diện Console

Reset password sử dụng SFLoader

Bước 1: Kết nối dây Console vào firewall Sophos, sử dụng các phần mềm như Putty, SecureCRT, tera term để console vào thiết bị và thiết lập các thông số:

Parameter Value
Bits per second 38400
Data bits 8
Parity None
Stop bits 1
Flow control None

Bước 2: Khởi động lại firewall.

Bước 3: Nhấn và giữ phím Enter khi firewall khởi động.

Lưu ý: đối với các phiên bản mới (rev. 3), bạn cần nhấn phìm Enter liên tục thay vì nhấn và giữ như ở các phiên bản cũ.

Nhấn enter khi sophos khởi động

Bước 4: chọn 0 để truy cập vào SFLoader.

Bước 5: trong Options Menu, chọn mục 2: Troubleshoot.

truy cập option menu trong sfloader

Bước 6: trong mục Troubleshoot Menu, chọn mục 1: Reset console password để reset password về mặc định. Password default của Firewall Sophos XG là admin.

reset console password trong sfloader

Các bạn có thể làm tương tự để reset password admin cho các thiết bị tường lửa ảo của Sophos bằng SFLoader.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản