Các bài viết về cấu hình switch juniper
[Juniper] Cấu hình cơ bản thiết bị Juniper sử dụng ELS Hướng dẫn Cấu hình cơ bản thiết bị Juniper sử dụng ELS, cấu hình vlan switch Juniper, cấu hình layer 2 interface, layer 3 interface trên các thiết bị Juniper EX series, router juniper MX series, juniper basic config
[Juniper] Enhanced Layer 2 Software (ELS) Enhanced Layer 2 Software (ELS) là phần mềm cung cấp 1 giao diện dòng lệnh thống nhất (CLI) dùng để cấu hình và quản lý các tính năng Layer 2 trên các dòng switch Juniper EX Series hỗ trợ ELS như EX4300 EX9200, hay các dòng router MX series
[Juniper] Tạo User Account trên Switch hoặc Router Juniper chạy Junos OS Hướng dẫn tạo User Account và phân quyền Account trên Switch hoặc Router Juniper chạy Junos OS, Configuring a User Account on a Device Running Junos OS
[Juniper] Hướng dẫn kết nối, thao tác cơ bản trên thiết bị Juniper chạy Junos OS Hướng dẫn kết nối, thao tác cơ bản trên thiết bị Juniper chạy Junos OS, Junos OS System Basics Configuration Guide, basic configuration switch juniper EX2200 2300 3300 4200 4300
[Juniper] Cannot start EZSetup, system is not in factory configuration mode Hướng dẫn khắc phục lỗi Cannot start EZSetup, system is not in factory configuration mode trên switch Juniper EX2200, Juniper EX series
Chuyên mục chính
Bài viết Xem nhiều nhất
Bài viết nổi bật

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.