Các bài viết về giải pháp mạng doanh nghiệp
Switch Allied Telesis Cung Cấp Giải Pháp Mạng Tối Ưu Cho Doanh Nghiệp Các giải pháp của Switch Allied Telesis có tùy chọn trong khoảng 10/100 Mbps hoặc 10/100/1000 Mpbs ở biên, với tốc độ liên kết là 1, 10, 40 và 100 Gbps để hỗ trợ cho bất kỳ quy mô mạng nào. Cổng Multi-Gigabit (2.5 và 5Gbps) trên switch Allied Telesis cho phép đường truyền nhanh hơn mà không cần nâng cấp hệ thống cáp hiện có của tòa nhà.
Chuyên mục chính
Bài viết Xem nhiều nhất
Bài viết nổi bật

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.

Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2021 CNTTShop Ltd. | Viet Sun Technology Co., Ltd | All Rights Reserved.