Hướng dẫn Reset Ruckus ZoneDirector 1200 về cấu hình mặc định

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Reset Ruckus ZoneDirector 1200 về cấu hình mặc định của nhà sản xuất

ruckus zonedirector 1200

Trên các thiết bị Ruckus ZoneDirector 1200 đều có các nút Reset ở mặt trước của sản phẩm. Bạn chỉ cần lấy but nhấn và giữ nút reset này tới khi nghe tiếng beep thì nhả tay ra và chờ đèn status sáng màu xanh là bạn có thể truy cập lại controller.

Tuy nhiên, việc giữ nút reset chỉ reset được 1 số cấu hình trên controller như Hostname hay 1 số config cơ bản như các SSID mà bạn tạo thêm. Các cấu hình mà bạn đã thực hiện như: địa chỉ IP, username password, SSID (các SSID này được cấu hình trong phần wizard) sẽ không được reset mà vẫn giữ nguyên như bạn cấu hình.

Để reset Ruckus ZoneDirector 1200 về cấu hình mặc định của nhà sản xuất, bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách:

Sử dụng trình duyệt web để reset Ruckus ZoneDirector 1200

Truy cập vào địa chỉ management của controller và vào mục Administer > Back up > Restore to Factory Setttings. Lúc này controller sẽ được reset về cấu hình mặc định ban đầu, bạn sẽ phải cấu hình lại từ đầu.

>> Xem thêm Hướng dẫn cấu hình cơ bản Ruckus ZoneDirector 1200

reset ruckus zonedirector 1200 bằng trình duyệt web

Sử dụng cổng console để reset Ruckus ZoneDirector 1200

Nếu không nhớ địa chỉ IP của controller (vẫn có username và password), bạn có thể sử dụng dây console để reset ruckus zonedirector 1200 về cấu hình mặc định.

Bước 1: kết nối dây console từ laptop tới cổng console trên Ruckus ZoneDirector 1200 và thiết lập các thông số như bên dưới:

  • Port: chọn cổng COM mà mình cắm dây console
  • Baud rate: 115200
  • Data bits: 8
  • Parity: None
  • Stop bits: 1

cài đặt thông số cổng serial để kết nối tới ruckus ZD1200

Sau đó đăng nhập bằng tài khoản admin và sử dụng lệnh set-factory ở mode enable, chọn yes để reset

resset ruckus zonedirector 1200 bằng cổng console

Sau khi controller khởi động xong thì bạn có thể cấu hình lại từ đầu thông qua địa chỉ ip mặc đinh của Ruckus Zonedirector 1200 là: 192.168.0.2

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản