Hướng dẫn cấu hình wifi Aruba IAP về chế độ CAP hoặc Standalone AP.

Các chế độ hoạt động của Aruba Access Point.

Như chúng ta đã biết, các thiết bị wifi của Aruba có một số chế độ hoạt động như sau:

 • Instant access point (IAP): chế độ sử dụng Virtual Controller trong đó một IAP sẽ đóng vai trò như Controller (Master AP) để điều khiển và quản lý tập trung các IAP khác.
 • Campus AP (CAP) : chế độ hoạt động với thiết bị Controller.
 • Remote AP (RAP) : chế độ mà AP kết nối với controller thông qua Extended Authentication  và Internet Protocol Security (XAuth/IPSec). Các hoạt động kiểm soát AP và lưu lượng dữ liệu 802.11 được thực hiện thông qua đường hầm này.
 • Stand Alone: chế độ mà AP sẽ hoạt động độc lập.

Chuyển đổi thiết bị Access Point từ chế độ Instant sang các chế độ hoạt động khác.

- Đăng nhập giao diện Instant UI:

- Tại giao diện Instant UI, chọn Maintenance -> Convert.

- Tại đây bạn có thể lựa chọn các mode chạy để chuyển đổi cho thiết bị IAP của mình.

- Nếu muốn chuyển sang chế độ RAP hoặc CAP

 • Trong hộp Convert one or more Access Points to chọn tương ứng Remote APs managed by a Mobility Controller hoặc Campus APs managed by a Mobility Controller.
 • Nhập hostname hoặc địa chỉ IP của controller vào hộp Hostname or IP Address of Mobility Controller. Đảm bảo địa chỉ ip của controller có thể truy cập được từ IAP.
 • Ấn Convert Now để hoàn thành, sau khi khởi động lại các AP sẽ hoạt động ở chế độ RAP hoặc CAP.
 • Lúc này thiết bị sẽ được điều khiển bởi controller

- Nếu muốn chuyển sang chế độ Standalone A

 • Trong hộp Convert one or more Access Points to chọn Standalone AP
 • Trong hộp Access Point to convert chọn MAC của thiết bị mà bạn muốn chuyển đổi về chế độ standalone.
 • Nhấn Convert Now và đợi thiết bị khởi động lại để hoàn thành.

Như vậy chúng ta đã hoàn thành việc cấu hình thiết bị IAP sang các chế độ CAP, RAP hoặc SAP.

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết liên quan
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản